תוצאות חיפוש במאגר דפים
  נושא  
מדדים אזוריים לאיכות חיים - תובנות מסדנאות שיתוף ציבור באזור נגב מזרחי
מסמך שנכתב בעקבות סדנאות שיתוף ציבור באזור נגב מזרחי על מדדים אזוריים לאיכות חיים

 
מדדי איכות חיים ופיתוח כלכלה מקומית מקיימת - מבוא והמלצות
מסמך זה מציג רקע, רעיונות מרכזיים והמלצות שפותחו במסגרת פרויקט כלכלה, מקומית מקיימת בתחום מדדים אזוריים לאיכות חיים
ניירות מדיניות  
Stakeholder Consultation in Well-being Assessment
מסמך זה פותח בסקירת ספרות המתארת את המסגרת התיאורטית לשיתוף בעלי עניין ולקביעת מדדי איכות חיים. הוא ממשיך ומתאר תהליכי שיתוף ציבור בפיתוח מדדי איכות חיים בארבע יוזמות מקומיות באיטליה ובישראל. בעזרת שאלון מקוון אותו מלאו ראשי ארבעת יוזמות, בררנו כיצד כל פרוייקט התמודד עם סוגיית השתתפות הציבור ובחנו את הבחירות הללו לאור הסוגיות שעולות מסקירת הספרות.
ניירות מדיניות  
well-being measurement projects
מסמך זה דן בתפקידה של החברה האזרחית ובהשפעתה של תפיסה אזורית על תהליכי המדידה של איכות חיים.
מחקרים  
סיכום מושב מדדים אזוריים לאיכות חיים
מושב שנערך במסגרת קונגרס הנגב לכלכלה מקומית
פרסומים  

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט