מ"הדלי הדולף" ועד כלכלה מקומית מקיימת
מסמך קצר זה נכתב מתוך שאיפה לשתף את הגורמים העובדים בתחום הפיתוח הכלכלי-מקומי והכלכלי-קהילתי בהתנסויות ובתובנות שלנו.
בכוונתנו להציג לפניכם את האופן בו מושגי המפתח של גישת 'לסתום את הדליפות' היוו בסיס בתהליך העיגון של הידע בזמן ובמקום בהם אנחנו פועלים והולידו גישה "שותפה", שזכתה לכותרת "כלכלה מקומית מקיימת".

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט