Fostering of entrepreneurship and small businesses in local economy
מצגת שהוצגה על ידי הוגו ברוס (Hugo Baross) מארגון קריא הכוללת את העקרונות המנחים והמהותיים אותם יש לאמץ במהלך תמיכה ביזמויות ובעסקים קטנים בכלכלה המקומית.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט