An analysis of the impact of the Apulia Film Fund
מצגת מאירת עיניים המציגה מחקר אימפקט (השפעה) שמדד את ההשלכות של פעילות קרן הקולנוע בפוליה על הכלכלה המקומית: תרומה לתעסוקה ולכלכלה. בין היתר, המחקר מצביע על אדוות שיצרה מדיניות הרכש המקומי של הקרן, כך שעל כל יורו ציבורי שהושקע, התקבלו שישה יורו במכפילים המקומיים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט