Anchoring The Negev
מצגת של מיזם יה"ב מוסדות העוגן העוסקת במינוף הרכש וההשקעות של מוסדות העוגן לחיזוק הכלכלה המקומית ולפיתוח הנגב. 
המצגת הוצגה במסגרת כנס" כלכלה מקומית מקיימת: כי זה עובד!"

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט