Fostering Creative Industries in the Negev
הפרסום (באנגלית) משקף תהליך ארוך של למידה ועשייה משותפת, שהתבסס על חילופי ידע ולקחים. המודל המוצג בפרסום קורא להפיכת התרבות והתעשייה היצירתית בנגב למנוע לפיתוח הכלכלה המקומית, וכאמצעי לביטוי עצמי של כלל תושבי הנגב.
הוא מתמקד באסטרטגיות העבודה העיקריות, בעקרונות הפעולה ובתוצרי תהליך הלוקליזציה של המודל בנגב.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט