ההשפעות הכלכליות של מוסדות תרבות בנגב
המחקר מתחקה אחר ההשפעות הכלכליות של שני מוסדות תרבות הפועלים בנגב: ‘האנגר אדמה׳ במצפה רמון ו׳תיאטרון באר שבע׳. הוא בוחן את ההשלכות הכלכליות הישירות והעקיפות של פעולות הרכש שהם מבצעים, ואת ההשפעות הכלכליות והתעסוקתיות הנובעות מפעילות הקהלים והעסקים הקשורים בהם.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט