פרקטיקות מקצועיות לפיתוח עסקים וקהילות
מסמך זה מציג רקע, רעיונות מרכזיים והמלצות שפותחו במסגרת פרויקט כלכלה, מקומית מקיימת של פרקטיקות מקצועיות לפיתוח עסקים וקהילות
כמו כן סוקר המסמך את הפרוסמים השונים שיצאו במסגרת הפרויקט בתחום פרקטיקות מקצועיות לפיתוח עסקים וקהילות.
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט