עידוד רכש מקומי לאור הדין הקיים
מדיניות רכש ציבורי עשויה להוות מנוף לחיזוק הכלכלה המקומית. יישומה של מדיניות רכש ציבורי מקומי מעורר מחלוקת בקרב משפטנים, התערבות המכוונת להעדפה של ספקים מקומיים עלולה לפגוע בעקרונות, כגון שוויון בין מציעים, יעילות ותחרותיות. חוות הדעת המשפטית המוצגת להלן ממוקדת בסוגיה זו בהקשר הישראלי.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט