מדדי איכות חיים ופיתוח כלכלה מקומית מקיימת - מבוא והמלצות
מסמך זה מציג רקע, רעיונות מרכזיים והמלצות שפותחו במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, בתחום מדדים אזוריים לאיכות חיים.
כמו כן סוקר המסמך את הפרוסמים השונים שיצאו במסגרת הפרויקט הנוגעים למתחולל בנושא מדדים אזוריים לאיכות חיים באיטליה ובישראל.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט