תמיכה בעסקים מקומיים, מרכז כא"ן, הנגב המזרחי
נכתב כחלק מחוברת "Best Practice" קובץ מקרי בוחן מוצלחים, לקידום כלכלה מקומית מקיימת.

שיטות עבודה פרואקטיביות בשילוב ידע מקומי עשיר, הובילו להקמתו של מרכז ייחודי המסייע לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה. המרכז מתבסס על תפיסת פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת הכוללת, בין היתר, שיתופי פעולה כערך מנחה ושילוב אוכלוסייה וסביבה מקומית בתהליכי הפיתוח השונים.אודות האזור
אזור הנגב המזרחי כולל נופים רבים רחבי ידיים כגון, מצוקים, ואדיות, מעיינות מים ודיונות חול. נוסף לאתרי הטבע הייחודיים באזור, נמצא בו מספר רב של אתרים היסטוריים, המהווים יעד מבוקש בעבור תיירים המגיעים לישראל. האזור כולל מספר יישובים עירוניים שבהם פחות מ- 20,000 תושבים, ומספר מועצות אזוריות הכוללות בתוכן יישובים חקלאיים שונים. 
רבים מתושבי האזור עובדים בענפי התעשייה המסורתית ובמפעלים הגדולים הפועלים באזור. ענפי תעסוקה נוספים האופייניים לאזור הם שירותים ציבוריים וקהילתיים, חקלאות המותאמת לתנאים מדבריים ובשנים האחרונות גם תיירות, המשרתת למעלה ממיליון איש בשנה. לצד התיירות הממוסדת הולכת ומתפתחת תיירות מקומית, כולל תיירות אירוח בדואי המשמרת את המלאכות המסורתיות והאופייניות לאוכלוסיית הבדואים המהווה קרוב לשליש מכלל תושבי האזור.

רציונל
לעסקים קטנים ובינוניים נודע תפקיד מרכזי בפיתוח כלכלי מקומי ואזורי. עסקים בסדר גודל כזה הם לרוב בבעלות מקומית, וכך יכול חלק ניכר מהמשאבים המגיעים אליהם לחזור ולהיות מושקע באזור. הם מהווים מקור מרכזי ליצירת מקומות עבודה באזורים שבהם הם נמצאים. אופיים מאפשר יצירת מגוון רחב של אפשרויות תעסוקה. נוסף לכך, גוברת,בשנים האחרונות, ההכרה בחשיבותם ובתרומתם בעידוד חדשנות.

העסקים הקטנים והבינוניים מהווים למעלה מתשעים אחוזים מהעסקים בישראל.קרוב לחמישים אחוזים מהם מעסיקים יותר מעובד אחד. על פי הערכות שפורסמו בשנים האחרונות רק כמחצית מהם שורדים ארבע שנים ויותר מיום הקמתם. עסקים קטנים ובינוניים הנזקקים לסיוע ולהכוונה פונים למרכז לטיפוח יזמות (שנקרא בעבר מט"י וכיום מעו"ף) ומקבלים הקצאת שעות ייעוץ בהתאם לצורכיהם (הכנת תכנית עסקית, הפנייה להלוואות, ייעוץ שיווקי ועוד). 
בנגב המזרחי, בשל מיעוט פניות לסיוע, פיתח המרכז האזורי לטיפוח יזמות שיטות עבודה פרואקטיביות. הוא זה היוזם את הפנייה לעסקים, ומגבש את המענה המתאים בעבורם. נוסף לכך מתבצעת עבודה אינטנסיבית עם הרשויות והגורמים המקומיים הרלוונטיים. מרכז הטיפוח לעסקים פותח בעבורם דלתות, יוצר חיבורים ומסייע להתמודד עם מכשולים ביורוקרטיים. הייעוץ פורץ את גבולות יועץ-יזם ומתבצע תוך חיבור למקום ולסביבה שבה פועל העסק.

דרכי פעולה
הניסיון המצטבר של המרכז לטיפוח יזמות בעבודה עם עסקים קטנים ובינוניים באזור הנגב המזרחי, יחד עם ידע חדש שפותח במסגרת project wealth הביא להקמת מרכז כא"ן–כלכלה אזורית נגב. תפיסת הסיוע לעסקים של מרכז כא"ן מתבססת על גישה מערכתית כלכלית רחבה, הן ברמת האזור הן ברמת היישוב. המרכז פועל תחת הקרן לפיתוח דימונה, ובהמשך יעבור לפעול תחת אשכול נגב מזרחי –תאגיד עירוני משותף ליישובי האזור.

מרכז כא"ן מיישם תפיסת פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת, המתייחסת לפיתוח הכלכלי ככזה התורם לרווחתן של אוכלוסיות מקומיות, תוך שמירה וקידום של עקרונות צדק חברתי וסביבתי. כלכלה מקומית מקיימת מציבה בראש סדר העדיפויות שלה את האוכלוסיות ואת הסביבה המקומית על נכסיהן ועל ייחודן. מכאן, שעסקים ומיזמים מקומיים מקיימים הם אלההמטמיעים שיקולים חברתיים, קהילתיים וסביבתיים בחשיבה העסקית, במודל העסקי ובפעילות העסקית.

גיבוש מודל פעולה– צוות הפיתוח של מרכז כא"ן גיבש מודל עבודה, הכולל עקרונות פעולה, מבנה, תפקידים וממשקי עבודה, כלי עבודה, תהליכי עבודה ותהליכי הכשרה. המודל מבוסס על חמשת העקרונות של תפיסת הפיתוח של כלכלה מקומית מקיימת: (1) פיתוח המבוסס על שלושה מעגלים שלובים זה בזה: כלכלה, חברה, סביבה. (2) פיתוח מעוגן ב"מקומי" על מרכיביו ועל משאביו. (3) פיתוח המאפשר את השונות ואת הרב-גוניות הקיימת ומעודד אותה. (4) פיתוח התופס שיתופי פעולה כערך מנחה, כמטרה וככלי עבודה. פעולתו משלבת וחוצה מגזרים. (5) ניהול מתכלל של העשייה. מימוש פוטנציאל הפיתוח מתאפשר מתוך הבנת ההקשרים הרבים והשונים ופעולה מותאמת בכל אחד מהם.

פיתוח ידע והדרכה מותאמים למקום – צוות מרכז כא"ן מפתח ומפרסם מדריכים לעסקים וליזמים מקומיים. המדריכים כוללים מידע על הזדמנויות ייחודיות באזור, על אפשרויות מימון רלוונטיות, ועל כלים ראשוניים להקמת עסק קטן ובינוני.
רישות– צוות המרכז יוזם ומרכז פורומים של בעלי עסקים באזור בתחומים שונים או כאלה הפועלים בענף מוגדר. מפגשי הפורומים מיועדים לייצר חשיפה של עסקים גדולים באזור לאפשרויות ולחיבורים עם עסקים קטנים באזור, וכן לייצר חילופי ידע ושיתופי פעולה בין עסקים מקומיים באזור.

תמיכה בעסקים מקומיים – רכזי תמיכה המהווים את הגורם המסייע מטעם מרכז כא"ן, פועלים באופן ישיר ורציף מול העסק ומול הגורמים השונים הפועלים לקידום עסקים ביישוב ובאזור. הם פונים לעסקים, מקיימים אבחון ראשוני, דואגים להקצאת שעות ייעוץ, מפנים את העסק להכשרות מתאימות, מסייעים לו להתמודד עם דרישות הביורוקרטיה ויוצרים חיבורים עסקיים לספקים מקומיים. רכזי התמיכה מנגישים מידע אודות זכאויות לסיוע מגופים נוספים, כמו המעו"ף (חברה פרטית, זכיינית של משרד הכלכלה המסייעת לעסקים קטנים ובינוניים), וגופי פיתוח אחרים דוגמת הרשות לפיתוח הנגב ומשרדי ממשלה. עבודת המרכז מתבצעת בשיתוף פעולה עם הגופים הציבוריים, הגופים העסקיים, הקהילה והארגונים החברתיים והאזרחיים, תוך התייחסות לייחודיות המקום, נכסיו הפיזיים, הכלכליים, והאנושיים ולמען שיפור הרווחה ואיכות החיים של כלל תושבי האזור.

תוצרים
מודל העבודה של מרכז כא"ן אומץ על-ידי אחת עשרה הרשויות של אשכול נגב מזרחי.בארבע מהן הוקצו משאבים למינוי רכז/ת יישובי על-פי מודל זה. המודל הוצג במשרדים ממשלתיים–משרדי הכלכלה והחקלאות, ואושר תקציב פעילות ממשרד החקלאות להפעלתו ברשויות הערביות.

"מדריך ליזם המקומי" חולק בכנס עירוני ליזמים מקומיים בערד, שהתקיים בעקבות סגירת מפעל שהעסיק עובדים רבים בעיר, ובעקבות החלטת הרשות להפחית את תלותה של ערד בתעשייה ולהגדיל את פלח התיירות, תחת הקמפיין "1000 מיטות".

פורום תיירנים בירוחם הכולל כעשרים תיירנים מפתח סל תיירות בראייה מקומית-אזורית. הפורום יוצר חיבורים בין קבוצות מטיילים ותיירים המגיעות לירוחם ובין פעילויות המתקיימות בעיר, כמו, למשל, פעילות במרכז הצפרות בעיר, חיבור לעסק המציע פעילות חוץ אתגרית (out-door) או עסק המציע פעילות חווייתית ביישוב רחמה הסמוך שהוקם בעבור החברה הבדואית. הפורום בוחן אפשרויות התאגדות לישות פורמאלית.

מפגשי חשיפה יצרו חיבורים בין התעשיינים הגדולים לעסקים קטנים ומקומיים בירוחם. בעקבות זאת הם החלו לבצע רכש של שירותים ומוצרים אצל יותר ויותר ספקים מקומיים. לדוגמה - הם החלו להלין את אורחיהם בירוחם במקום בבאר שבע.

תובנות
לעסקים מקומיים קטנים ובינוניים חלק משמעותי בפיתוח כלכלה מקומית מקיימת.
תמיכה בעסקים אלה מחייבת ראייה מקצועית והבנה של כלים שונים הנחוצים להצלחת עסקים מקומיים. יחד עם זאת היא מצריכה היכרות עם המציאות באזור, עם ההקשרים הקיימים ועם הגופים השונים הפועלים בו. תמיכה כזו מאפשרת לעסקים המקומיים לזהות את תפקידם הרחב בקהילה ובאזור,ולגופים שונים, כמו רשויות מקומיות, ארגונים אזרחיים והקהילה המקומית לזהות את הערכים המתקבלים מעסקים מקומיים תוססים.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט