ייעוץ עסקי בתפיסת פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת
חוברת זו נועדה ליועצים עסקיים ואנשי מקצוע אחרים אשר מבקשים להשתלב ביוזמות של פיתוח מקומי ואזורי על פי עקרונות הכלכלה המקומית המקיימת (כמ״מ). גישת הכמ״מ רואה בעסקים המקומיים הקטנים והזעירים כאבני היסוד של פיתוח הכלכלה המקומית, לצד גופים כלכליים אחרים כמו תאגידים עסקיים, מיזמים כלכליים-חברתיים וגורמים מוניציפאליים, המהווים אף הם שחקנים משמעותיים בשרשרת הפעילות הכלכלית והקהילתית באזור. הפיתוח הכלכלי המקומי במיטבו מותנה בשיתופי פעולה רב-מגזריים של כלל הגופים הפועלים בזירה. תהליכים אלה מלווים לעיתים קרובות ביועצים - עסקיים, ארגוניים, שיווקיים ואחרים. מכאן החשיבות הרבה שאנו רואים בפיתוח ייעוץ ברוח הכמ״מ, כדי לאפשר יישום התפיסה על ידיכם - אנשי מקצוע אלה. 

בדפים הבאים המיועדים לכם, היועצים העסקיים ומי שאחראים על הכשרת יועצים, נבקש הן להנהיר את עקרונות השיטה הכמ״מית שיש בה כדי לבסס נקודת מבט רעננה על תהליכי העבודה בשטח והן להציג תפיסה חדשה של תפקיד היועץ ומעמדו במסגרת זו. אנו מאמינים כי חוליית הייעוץ היא משמעותית ביותר להצלחת תהליכי ההתערבות ולקיומה המוצלח של הפעילות הכלכלית. ייעוץ נכון לפיתוח כלכלי כרוך בתפיסה מערכתית רחבה ועשוי להביא לתוצאות עסקיות שיש בהן כדי להשפיע מהותית על הקהילה ועל חוסנה בהווה ובעתיד. בחוברת זו ישורטטו מסגרת העבודה כמו גם פרקטיקות של תכנון החזון, אבחון צרכים, ניהול התהליך, מתודולוגיות של התערבות ומדדי הערכה. חשוב לציין כי בשלב הפיתוח יחידת העבודה הייתה העסק היחיד כאשר השלב הבא של פיתוח התפיסה המקצועית יהיה ייעוץ ברמה האסטרטגית, הנוגע למהלכים מערכתיים ורחבים יותר וקשור בשחקנים השונים שהוזכרו לעיל ופועלים במרחב ובאזור.

הפיתוח הכלכלי המקומי מחייב התבוננות מערכתית ורב-מגזרית רחבה לצד יכולות ביצוע והתארגנות של מובילי המיזמים הכלכליים ושל העסקים המקומיים, הנעזרים פעמים רבות ובמשך תקופות משתנות ביועצים ממגוון תחומים והתמחויות, כגון יועצים מתחום הפיננסים, הארגון, השיווק או פיתוח המשאבים, כגורם מסייע המוביל ומקדם צמיחה עסקית, מקדם עסקית, תפיסת העולם של היועץ העסקי כמו גם גישתו המקצועית משפיעות באופן משמעותי ביותר על מיצוי הפוטנציאל העסקי של העסק/המיזם/ הארגון, בין אם הוא ציבורי, חברתי או פרטי.

אנו טוענים כי מיצוי פוטנציאל זה יתאפשר בצורה מיטבית כאשר תפיסת הייעוץ תהיה רחבה ומערכתית כמו זו שמציע הייעוץ הכמ״מי. ההבדל נעוץ בשוני שבין התפיסה הכמ״מית והייעוץ המשתמע ממנה לבין תפיסות ייעוץ עסקיות אחרות. תפיסות הייעוץ ״המסורתיות״ מבססות ראייה עסקית צרה, מנותקת מהקשר לעומת הייעוץ הכמ״מי המיישם תפיסת פיתוח רחבה יותר הכוללת את ההקשר בו נמצא העסק היחיד. אנו מאמינים שיועצים שיאמצו גישה כזו ימצאו עצמם כגורם בעל חשיבות ותרומה משמעותיים לתהליכי פיתוח כלכליים מקומיים.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט