מערך קידום וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים על-פי עקרונות כלכלה מקומית מקיימת
דגם היחידה המקצועית המקומית המוצע להלן נוצר מתוך הצורך בתפיסת עבודה מעודכנת ומשותפת ביחס לפיתוח כלכלי מקומי באמצעות עסקים קטנים ובינוניים. מודל העבודה המוצג התגבש בתהליכי למידה, חשיבה והתנסות ממושכים. צוות מט״י נגב מזרחי (לשעבר, היום מרכז ’כאן‘) וצוות תכנית כלכלה מקומית מקיימת (כמ״מ) בשתיל, חברו - לזהר דביר, יועצת עסקית בכירה מחברת שילובים כדי לאסוף, לארגן, לעבד ולנסח את התובנות, התהליכים והפעולות לתוך מודל מערכתי כולל, התומך פיתוח מסוג זה. לתהליך פיתוח המודל תרם רבות מעגל נוסף - שיתוף ידע עם שותפינו מעבר לים מאזור פוליה-Puglia שבדרום איטליה ומאזור אלגארב-Algarve שבדרום פורטוגל.

מודל זה מציע תפיסה, מבנה, הגדרת תפקידים, תשתיות פעולה, כלים ופרקטיקות עבודה, ומכוון למימוש הפוטנציאל הגלום בעסקים המקומיים הקטנים והבינוניים בפרט, ובתהליכי פיתוח הכלכלה המקומית בכלל. יתר על כן, בלבם של התפיסה והמודל המוצגים להלן, עומדת ההבנה לגבי האופן שבו העסקים המקומיים משולבים בהקשר שבו הם פועלים - הכלכלה והקהילה המקומיות. המודל הינו בסיס להמשך פיתוח והרחבה. ניתן להשתמש בו תוך מתן קרדיט ליוצרים.

כתיבה (על פי סדר א״ב): גילי ברוך, זהר דביר, יואל רובין, רונית שלח-מורטון, אשר שטרן.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט