Regional authorities and good policies: The critical points on the basis of accumulated experience"
הרשות לפיתוח פוליה, איטליה, הפועלת בשנים האחרונות לקידום תעשייה יצירתית כמנוע לכלכלה מקומית-אזורית, הציגה במושב הכנס: "כלכלה מקומית מקיימת: כי זה עובד" את המלצות המדיניות כפי שנכתבו על ידי קבוצת חוקרים ומומחים מאיטליה. את המצגת הציג פרופסור פיאטרו ולנטינו פרופסור לכלכלה מאונברסיטת ספיאנצה רומא ויועץ לרשות לפיתוח פוליה.

לצפייה במצגת (באנגלית) המצגת הוצגה במסגרת כנס "כלכלה מקומית מקיימת: כי זה עובד!"


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט