הנגב אמר את דברו: קביעת מדדים אזוריים לאיכות חיים היא בלתי נפרד מהמהלך הלאומי
כנס מדדים אזוריים לאיכות חיים התקיים בדימונה ביום 24.3.15 בהשתתפות ד"ר סטפן ברגהיים, יועץ מיוחד לקאנצלרית גרמניה בפרויקט הלאומי לקידום איכות חיים, ראש עיריית דימונה ויו"ר אשכול נגב מזרחי בני ביטון, נציגי רשויות מקומיות כמו גם נציגי משרדי ממשלה.

הכנס עסק בדרכים לקדם מדיניות איכות חיים בנגב, ובגיבוש המלצות למדיניות מדדי איכות חיים המאפשרת פיתוח אזורי ההולם את הצרכים והנכסים האזוריים. 

ההמלצות של באי הכנס באות בעקבות סדנאות להיוועצות עם הציבור, שנערכו ביישובי אשכול נגב מזרחי בחצי שנה האחרונה ו'סמינר מומחים' שהתקיים באוניברסיטת בן גוריון, במסגרת מהלך ראשוני ופורץ דרך לגיבוש ראייה אזורית למדדי איכות חיים.

המהלך האזורי מצטרף למהלך הלאומי אותו מובילה ממשלת ישראל (החלטה 5255), ומבקש להוות מצפן לגיבוש המדיניות הממשלתית וליצירת ממשקים בונים בין הרמה האזורית והרשותית לרמה הארצית בקידום פיתוח אזורי ראוי ומדינות איכות חיים בישראל.מניתוח נתונים שנתקבלו בסדנאות היוועצות עם הציבור עולה כי:
  • תושבי הנגב קובלים על העדר נגישות לשירותי בריאות ולאו דווקא על איכות שירותי הבריאות
  • מרבית המשתתפים ציינו כי הדרום מהווה קרקע פורייה ליזמות וליזמים וככזה הוא בעל פוטנציאל לתעסוקה בשיעור גבוה משאר אזורי הארץ
  • בכל הנודע למעורבות אזרחית וממשל עלה דגש ברצון למעורבות והשתתפות פעילה של תושבי הנגב


ראש עיריית דימונה, מר בני ביטון: "קיום הכנס ונוכחותו של ד"ר ברגהיים ממצבים את הנגב ואת אשכול נגב מזרחי כמובילים של מהלך האזורי לפיתוח מדדי איכות חיים. כולי תקווה כי ממשלת ישראל החדשה על משרדיה השונים תדע לאמץ את המלצותינו על מנת להיטיב את איכות חיי התושבים בנגב בפרט ובישראל בכלל."

ד"ר גילי ברוך, מנהלת כלכלה מקומית מקיימת, שתיל: "פיתוח הנגב נועד להביא לאיכות חיים ולכן חשוב ביותר שהנגב, על כלל תושביו, מנהיגותו ואנשי המקצוע החיים בו, יהיו שותפים בהגדרת איכות החיים הרצויה בעיניהם - רווחת החיים הכלכלית, הקהילתית והסביבתית היום ובדורות הבאים. פיתוח הנגב תורם לצמצום פערים, להגברת הנגישות של כלל האוכלוסיות למשאבים ולבעלות עליהם, ליכולת של אנשים לקחת בעלות ואחריות על העתיד שלהם."

רני דודאי, מנכ"ל מכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל: "המכון אלכא למנהיגות וממשל ג'וינט ישראל היה מעורב במהלך הלאומי והמשיך לעצב מדדי איכות חיים בנגב המזרחי. מהלך זה אמור להיות שלב בלתי נפרד מהמהלך הגדול אשר מחבר את הפריפריה הגאורפית בישראל. תהליך הגדרת המדיניות בתחום מדדי איכות החיים נכון שיהיה רב מגזרי ובשיתוף הציבור."


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט