נקודת מבט מגדרית בפיתוח כלכלי
70% מהאנשים החיים בעוני בעולם הם נשים. נשים עניות מופלות מטעמים מגדריים, ואפלייתן פוגעת בהן כלכלית ומצרה את מרחב ההזדמנויות הפתוח בפניהן.
ארגון האו"ם הביטאט מציע בחוברת שפרסם לאחרונה להכניס נקודת מבט מגדרי לכל עיון בפיתוח הכלכלי המקומי. יש לפתח מסגרות חינוך שוויוניות לנערות ולנערים, ושירותים מוניציפליים שוויוניים.

חשוב לפתח מערכות תחבורה ציבורית מוגנות מפני הטרדה מינית שיאפשרו יציאת נשים לעבודה, ולקדם שירותים לגיל הרך שיאפשרו לשני ההורים לעבוד במשרה מלאה.
לדעת מומחי הביטאט, חשוב לקדם מדיניות כלכלית שתמנע את הנצחת הפערים המגדריים: למשל, חשוב להיאבק בבידול התעסוקתי של נשים, ולהעצימן על מנת שיוכלו ליטול חלק בתהליכי קבלת ההחלטות ברמות הבכירות.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט