מקדמים ביחד איכות חיים בנגב - סמינר מומחים באוניברסיטת בן-גוריון


בשבוע שעבר, 5 בפברואר 2015 התכנסו למעלה משלושים מומחים מהאקדמיה, מהמגזר הציבורי והאזרחי בנגב, לסמינר בפקולטה לניהול על שם גילפורד גלייזר באוניברסיטת בן-גוריון, שנועד לבנות מדדי איכות חיים אזוריים בתחומים שונים, תוך בחינה ועיבוד נתונים שנאספו בחודשים האחרונים מסדנאות שיתוף ציבור ייחודיות, שנערכו בישובי 'אשכול רשויות הנגב המזרחי'.הסמינר הינו המשך ישיר למהלך אזורי כולל ומשלים, שהחל במקביל למהלך הלאומי של פיתוח מדדים לאיכות חיים, אותו השיקה ממשלת ישראל בשנת 2012.
הנתונים אותם עיבדו המומחים בסמינר, נאספו מ-10 סדנאות שנערכו ביישובי אשכול נגב מזרחי בחצי השנה האחרונה (מצפה רמון, ירוחם, ערד, דימונה, חורה, נוה מדבר, מועצה אזורית תמר, אל קאסום ושתי סדנאות נוספות; האחת נערכה עם אוכלוסיה בעלי צרכים מיוחדים והשניה עם מנהיגות צעירה בחברה הבדואית במסגרת תוכנית הכשרה של עמותת 'כוכבי המדבר'), במטרה לשתף את ציבור התושבים ולשמוע מהם מהי איכות חיים עבורם.

המשתתפים בסמינר יקחו חלק בגיבוש רשימת מדדים אזוריים לאיכות חיים במטרה להנכיח ולהשמיע את קולם של אנשי הנגב ולהשפיע על מקבלי החלטות וקובעי מדיניות ברמה האזורית והלאומית.
רשימת ההמלצות תוצג במהלך כנס בו ישתתפו בכירים ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים נוספים הפועלים בנגב, במטרה להתניע חשיבה משותפת לפיתוח כלים יישומיים לשיפור איכות חיים. הכנס ייערך בדימונה, ביום שלישי 24 במרץ 2015.


מדבריהם של הדוברים והמברכים בסמינר:

פרופ' גיא בן-פורת, ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: "אוניברסיטת בן גוריון מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית ולקידום פיתוח הנגב. זה אך טבעי כי כנס המומחים יתארח בין כותלי האוניברסיטה."

ד"ר ענת עתי-סריג, מנהלת פיתוח קדמה ואיכות חיים במכון אלכא למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל: "כחלק ממהלך מעמיק לעיצוב מדיניות מקדמת איכות חיים בישראל, סמינר המומחים האזורי בנגב מביא לידי ביטוי מנהיגות אזורית ומומחיות רב מגזרית משמעותית."

ד"ר גילי ברוך, שתי"ל, מנהלת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, באר שבע: "סמינר המומחים הינו ציון דרך חשוב בפעילותנו ושם דגש על הקשר הישיר בין חשיבותה של פעילות כלכלית מקומית לאיכות חיים. בלב ליבה של הכלכלה המקומית המקיימת עומד עיקרון שיתוף אזרחי הנגב בקבלת החלטות הנוגעות לחיי היום יום של כולנו." 


דברים של ד"ר גילי ברוך בפתיחת היום:
"הטענה המרכזית היא שאיכות חיים ופיתוח הם שני מושגים טעונים. יש להם קונטקסט היסטורי, שניהם מושגים המתיימרים להיות אובייקטיבים אבל למעשה הם משוקעים בהנחות ערכיות ופוליטיות. בין היתר: איך מגדירים איכות חיים ומי מגדיר? מי ייהנה וירוויח מהפיתוח? וכפועל יוצא, איזו מדיניות פיתוח צריך לקדם לטובת תושבי האזור? 

כלכלה מקומית מקיימת מציעה תפיסה אלטרנטיבית לפיתוח הנגב. אנחנו מדברים על פיתוח בנגב – שינוי של אות אחת שמצביע על החשיבות שאנחנו מייחסים לעיגון של תהליכי פיתוח – כלכליים ואחרים – במקומי: בנכסים ובהוויה המקומית, בהבטחת הבעלות המקומית על משאבים לסוגיהם השונים, ועל ראיית האינטרסים המקומיים והאזוריים כפריזמה עליונה במעלה בקביעת מדיניות. 

הדרישה לפיתוח אחר מתמודדת עם קיומם של פערים ידועים בין מרכז ופריפריה, עם בעיות קשות בהקצאה ושימוש במשאבים. סבירסקי וחוקרים אחרים כבר הצביעו על האופנים בהם תוכניות פיתוח הנגב, לדורותיהן, מבוססות על מספר הנחות ומתודולוגיות בעייתיות. לעיתים קרובות מידי, תוכניות הפיתוח מבוססות על מודלים של "חילחול" שלא קורה ועל דומיננטיות של נקודת מבט המגיעה מהמרכז הכלכלי והפוליטי.נקודת המבט המקומית והשלכותיה בהחלט נעדרות מחלק נכבד מתוכניות המדיניות של "פיתוח הנגב". בפתח היום יש לשאול שתי שאלות:
  1. מי מגדיר מהי איכות חיים ואיך? ועד כמה ההגדרות של איכות חיים מתורגמות למדיניות כלכלית, חברתית, סביבתית? 
  2. כיצד הגדרת איכות חיים מאפשרת פיתוח טוב? 
כתשובה לשאלה הראשונה היום הזה מהווה חלק ממנה, בו מומחים מהנגב – העובדים, חוקרים, חיים בנגב – משתתפים בתהליך ההגדרה, ואף לוקחים חלק בבעלות על תהליכי קבלת ההחלטות. המהלך הזה הוא לא מהלך סֶפָּרָטִיסְטִי . הוא מהלך משלים, ולכן גם אם הוא מכיל בתוכו מרכיב מאתגר את המהלך הלאומי – בסופו של דבר הוא יתרום לו. 

לשאלה השנייה – החיבור בין איכות חיים ופיתוח אולי לא ברור ממבט ראשון אבל הוא חשוב וחזק. המטרה של תהליכי פיתוח היא איכות חיים של כלל תושבי המקום והאזור. הגדרה נכונה יותר של איכות חיים תתורגם, כך אנו מקווים ורוצים, ליכולת לייצר מדיניות פיתוח טובה יותר.

שאלה הנגזרת מכך, איזה מרכיבים חשובים לתושבי האזור שלנו שלא קיבלו תשומת לב ראויה בניתוח הארצי ושאם הם לא יופיעו, הם לא יקבלו משאבי פיתוח? 

פיתוח טוב יותר, ראוי יותר ומוצלח יותר הוא פיתוח שתורם לרווחת החיים הכלכלית, הקהילתית והסביבתית היום ובדורות הבאים. זהו פיתוח התורם לצמצום פערים, להגברת הנגישות של כלל האוכלוסיות למשאבים ולבעלות עליהם, ליכולת של אנשים לקחת בעלות ואחריות על העתיד שלהם.  

תודה לכולכם ולכולכן על ההצטרפות למסע הזה, המשימה שלנו היא לשרטט קווי מתאר לתמונת עתיד של איכות החיים הראויה כפי שהיא נראית מכאן ושבהמשך תופנם לתוכניות מדיניות בתחומים השונים. תודה ובהצלחה.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט