טקס חנוכת מבנים חקלאיים בפרויקט ואדי עתיר
לאחרונה התקיים טקס חניכת מבנים חקלאיים בפרויקט ואדי עתיר, בחורה, פרויקט להקמת חווה חקלאית בדואית בנגב, המבוססת על קהילה מדברית בת קיימא.
במסגרת החווה מתקיים פרויקט גידול ירקות בדואים מסורתיים אשר קיבל מענק תמיכה במיזם כלכלי, מקומי ומקיים בנגב, מטעם הקרן החדשה לישראל, במסגרת Project Wealth בתמיכת ה-ENPI-CBCMED של האיחוד האירופאי. 

בטקס נאם בין השאר מר יונס נבארי- חבר מייסד ומנהל הפרויקט, אשר דיבר על שלושה מנועי צמיחה. המנוע הראשון, הוא שילובם המלא, ובתעסוקה הולמת, של כלל האוכלוסיות בחברה הישראלית בשוק העבודה. בפרט, של נשים ערביות וגברים חרדים. המנוע השני, הוא בהרחבת מהפכת הידע והחדשנות, אל כלל ענפי המשק. זמן רב מדי שצמיחת המשק הישראלי נשענת על תעשיית ההיי טק . המנוע השלישי, הוא בשינויים מבניים מתחייבים כדי להבטיח תחרות ויעילות מצד אחד, ואיכות ויציבות מצד שני, במספר ענפי מפתח במשק. "אנחנו בפרויקט ואדי עתיר מאמינים שעל המדינה להשקיע יותר, בקידום ופיתוח החקלאות בקרב האוכלוסייה הבדואית, שהינה קהילה חקלאית באופייה, במשך דורות". לקריאה
הגב' סיגל שאלתיאל-הלוי, מנכ״לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל: "נמשיך לפתח כלכלה, מקומית מקיימת בנגב".










כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט