פיתוח תרבות ותעשיה יצירתית בנגב כמנוף לפיתוח כלכלה מקומית
בשנתיים האחרונות נעשה בשתיל וברשות לפיתוח הנגב במשותף מהלך לקידום תרבות ותעשייה יצירתית כמנוף לפיתוח הכלכלה המקומית בנגב. ההיכרות שלנו עם הפוטנציאל הגלום בתרבות ובתעשייה יצירתית כמנוף כלכלי התגבשה במסגרת תוכנית כלכלה מקומית מקיימת (Project (Wealth, דרך העבודה המרשימה של הרשות האזורית לפיתוח פוליה (Puglia Region) בדרום איטליה. התהליך כלל למידה ועיצוב עקרונות שתורגמו למודל יישומי מותאם לנגב.

המהלך האזורי עתיד להפוך את התרבות והתעשייה היצירתית בנגב לזירה משמעותית לפיתוח כלכלי, חברתי-קהילתי וסביבתי. במהלך זה, באמצעות מינוף הנכסים האנושיים והסביבתיים, ייווצר אשכול (cluster) המבוסס הן על היקפי פעילות ושירותים ההולכים ומתרחבים (מאסה קריטית) בתחום התעשייה היצירתית, והן על ניהול אינטגרטיבי של הפעילות בתחום התרבות, הכלכלה והתיירות. הוצאה לפועל של המודל המקומי כוללת עבודה במספר מישורים המזינים אחד את השני. תמונת הפעילות הרחבה כוללת, בין היתר, את אבני הבניין הבאות:

1. פורום תעשייה יצירתית נגב
פורום תעשייה יצירתית בנגב הוקם בשנת 2012 תוך שהוא מפגיש את נציגי הרשות לפיתוח הנגב ושתיל עם מנהלי מוסדות תרבות, יזמי תרבות ונציגי קרנות, במטרה ללמוד את ועל "מודל פוליה", כמו גם מודלים אחרים לפיתוח, ולבחון יחד את אפשרות היישום שלהם בנגב.

סדרת המפגשים הובילה להבנה שיש למסד פורום פעולה קבוע לשם קידום מדיניות של תעשייה יצירתית בנגב. עבודת הפורום תדגיש את חשיבות הקשר בין תרבות לכלכלה מקומית בנגב ותבסס את ההכרה כי תרבות מחוללת כלכלה ולהיפך. שכן, בעידן הכלכלה הגלובלית, התרבות המקומית מהווה נכס משמעותי להתמודדות בשוק, מעצם היותה מנוע פנימי שלא ניתן להעתקה למקום אחר בעולם. הבנה זו היא בגדר נקודת מוצא לכל יצירה ולכינונה של תעשייה יצירתית בפרט. לשם כך, מעודד הפורום שיתופי פעולה באזור הנגב והגה מספר פרויקטים ותוכניות, מתוך השאיפה להציב את תחום התרבות בנגב על סדר היום הכלכלי, תוך התמודדות עם אופן הקצאת המשאבים והשימוש בהם.

בתוך הפורום הוקם צוות מצומצם אשר לקח על עצמו להכין שתי תוכניות עבודה אשר יוצגו בחודשים הקרובים כלל הפורום: האחת בנושא מדיניות אשר תציע מודל מודולארי לעבודה ברמה המקומית, האזורית והארצית. השנייה היא למעשה תיק פרויקט להפקת תוכנית תרבות אזורית מתמשכת. הפקת "עונה תרבותית" מרוכזת, הכוללת מסה קריטית של אירועים גדולים וקטנים ברחבי הנגב, ומבוססת על שיתופי פעולה ואיגום משאבים של כלל הנכסים באזור. תוכנית תרבות שכזו עבור תושבי הנגב תהווה מקור משיכה לתיירות חוץ, ותאפשר למוסדות ולאמנים מן הנגב להופיע ברחבי הנגב. הנדבך הכלכלי של התוכנית כרוך בעצם קיומה, שכן אירועי תרבות אלה יניבו פעילות כלכלית מקומית בכל אתר בו יתקיימו. כך, התרבות קשורה בתיירות, בחקלאות, ביוצרים המקומיים, והיא מעודדת רכש מקומי, הפקה מבוססת מומחים ובעלי מקצוע מהנגב ועוד.

2. פורום תעשייה יצירתית בחברה הבדואית
אחת מהנחות היסוד היא שפיתוח הכלכלה המקומית בכלל ותעשייה יצירתית בפרט צריך לשרת את כלל תושבי הנגב. במקביל לפורום הנגבי הרחב, החל מהלך משלים של הקמת פורום אנשי תרבות ותעשייה יצירתית מקרב החברה הבדואית. הפורום נוצר בעקבות צורך שעלה מהשטח לפיו יש להתייחס למאפיינים ולתנאים הייחודיים של החברה הבדואית בנגב. הפורום מוקם בשיתוף פעולה בין שתיל, הרשות לפיתוח הנגב, משרד נגב גליל ומרכז ריאן. מטרתו העיקרית היא לפתח כלים ליזמים ולאנשי תרבות בדואים, לעודד שיתופי פעולה, לחברם למהלך הנגבי האזורי, ולקדם עבודה משותפת בנושא מדיניות תרבות בדואית.

3. הכשרת יזמי תרבות בשיתוף המועצה הבריטית
כחלק מתהליך הלמידה אשר נערך עם פורום תעשייה יצירתית במהלך 2012, הועלו רעיונות לפרויקטים שיעבו את המאסה הקריטית של פעילות התעשייה היצירתית בנגב. בין הרעיונות עלתה לסדר היום הכשרת יזמי תרבות וסיוע בהקמת מיזמים. הרשות לפיתוח הנגב, בסיועו של דר' אורי סטריזובר, יועץ הרשות לתחום התרבות, חברו למועצה הבריטית (The British Council) לטובת תוכנית הכשרה ליזמי תרבות בנגב. 

התוכנית בנויה משלושה שלבים: בשלב הראשון תיערך סדרה בת שישה מפגשי הכשרה לארבעים יזמי תרבות מכלל הנגב; בשלב השני ייבחרו חמישה עשר מיזמים אשר יוזמיהם יזכו לליווי אישי לשם כתיבת תוכנית עבודה ותוכנית עסקית; ובשלב השלישי ייבחרו שלושה מכלל המיזמים ויקבלו מימון להוצאתם לפועל. התוכנית תימשך שלוש שנים כך שבכל שנה יוקמו שלושה מיזמים חדשים שכל אחד מהם עומד גם בפני עצמו ומהווה מוקד משמעותי ביישוב בו ייושם וגם עובד בשיתוף פעולה עם יתר המיזמים. התוצאה תהיה שרשראות ערך (גורם אחד הקונה מהשני, הרוכש מהשלישי וכן הלאה) של המיזמים כמו גם עם גופים נוספים בנגב, באופן שמחזק את האשכול המתהווה באזור.

4. מיפוי מעגלי פעילות תעשיה יצירתית בנגב כבסיס לפיתוח האשכול
פיתוח אשכול יצירתי מבוסס על מסה קריטית של יזמים, גופים, מוסדות ועסקים, שירותים ואירועים בתחום היצירה והתרבות ושל כלל מעטפת ההפקה, אשר יקיימו ביניהם שיתופי פעולה כלכליים. שרשראות ערך מגדילות את המכפיל המקומי ותורמות באופן משמעותי להשארת הכסף באזור ולחיזוק הכלכלה המקומית. על מנת לייצר אשכול רחב ככל הניתן, החל מיפוי שמטרתו לאסוף מידע על כלל השפע התרבותי הקיים בנגב, בקרב כל האוכלוסיות. המיפוי יציג תמונה מעודכנת, יהווה מסד נתונים שיאפשר שיתופי פעולה, הפקות משותפות ורכש מקומי בין היתר לטובת משיכת הפקות אל הנגב. המיפוי יקיף את תחומי התרבות הקלאסיים: מחול, תיאטרון, קולנוע, אמנות, גלריות ומוזיאונים, מסגרות לימודים והכשרות בנושא, ואף שירותים מגוונים שתומכים בתעשייה יצירתית. כמו כן, יהווה המיפוי בסיס לחיבור בין תרבות לתיירות מתוך הבנה שבאזורים כמו הנגב, התפיסה והניהול האינטגרטיביים של כלל הנכסים והמשאבים לכדי תוכנית אחת הם חיוניים מאין כמוהם.

5. קידום מדיניות אוהדת תעשייה יצירתית ברשויות בנגב
באוקטובר 2014 התקיים סמינר של הארגונים מהנגב ומאירופה השותפים בProject Wealth- בפוליה שבאיטליה. לסמינר הצטרפו כאורחים נתן ג'יבלי וורד גושן מהרשות לפיתוח הנגב, וכן שמוליק יפרח מנכ"ל תיאטרון באר שבע ובית הספר גודמן למשחק. אחד המודלים המרתקים שנלמדו בסמינר הוא מודל הניהול האינטגרטיבי ECS (Environmental Cultural System) לפיתוח יישובי ואזורי על בסיס תעשייה יצירתית וניהול כלל הנכסים הייחודיים של היישוב. בעקבות הסמינר הוחלט על יישום מודל כזה בשני יישובים בנגב, בתקווה שייהפכו למודל ודוגמא גם ליישובים אחרים שיהיו מעוניינים בכך. הרשות לפיתוח הנגב ביחד עם צוות כלכלה מקומית מקיימת בשתיל, בוחנים את המהלכים הללו במסגרת פגישות עם רשויות שונות בנגב.

6. מחקר השפעה - Impact Evaluation research
מחקרים רבים בעולם מצביעים על תרומתן של תעשיות יצירתיות לפיתוח כלכלי-מקומי. נוכח הממצאים המחקריים, פותחו מערכות ממשל (ארציות ומקומיות) ברחבי העולם, כמו גם מודלים להצמחה וקידום של תעשיות יצירתיות ולחיזוקן. הכלים המשמשים לשם כך מגוונים ונעים מיצירת הסדרים חוקיים תומכים ועד תמיכה תקציבית ישירה.

על אף העניין הקיים בנושא, הניסיון בהערכת השפעתם של תהליכי פיתוח כלכלי מקומי בישראל מוגבל וחסר. בהיעדר מודל ברור לחיקוי ודוגמאות ניתוח 'מקומיות', בולטים הקושי בהמחשת הצורך, התועלת והתשואה הכלכלית הנלווית לתהליכי פיתוח כלכלי מקומי ככלל, פיתוח תעשייה יצירתית בפרט ותרומתם של מוסדות עוגן בתהליכים אלו. המחקר מבקש לתרום לפיתוחו של מודל הערכת השפעה (אימפקט), להדגים את השימוש בו בשטח ולנצל את הידע והמידע שיצמחו ממנו לגיבושם של כלי מדיניות. הבדיקה תתמקד מתוך מבט המאמץ את ערכי הליבה של כלכלה מקומית מקיימת, ולפיכך תהליך הניתוח יכלול התייחסות בדגש על צמצום "דליפות" ויצירת מכפילים מקומיים: בחינת ההנחה שפעילותן של תעשיות יצירתיות תורמת לגידול בהיקף הפעילות הכלכלית ביישוב ובאזור בכך שהיא מייצרת אדוות, שרשרת פעילויות, הכוללות רכש וצריכה של מוצרים, שירותים וכוח אדם מקומיים.

מוקדי המחקר ומטרותיו: מבט אל הספרות מלמד כי ניסיון להעריך את תרומתן של התעשיות היצירתיות נעשה על פי רוב באמצעות ניתוח מקורות ההכנסה (ציבורית/פרטית וכו') וניתוח מקביל של יעדי ההוצאה (עיר/קהילה וכו'). המחקר הנוכחי ינסה להעריך (1) את היקף הפעילות הכלכלית המתרחשת כתוצאה מפעילות מוסדות התעשייה היצירתית בנגב (2) את הערך הישיר הנובע משינוי בביקושים בשל פעילות מוסדות ספציפיים (3) את הפעילות הכלכלית הנלווית הצומחת כתוצאה מפעילותו של המוסד במקום, גם אם אינה קשורה ישירות בשרשרת האספקה שלו. בכדי לאפשר ניתוח ממשי, בחרנו למקד את המחקר בשני מוסדות בעלי ותק ונוכחות, המהווים שני מקרי בוחן; הראשון, מוסד תרבות גדול הפועל במטרופולין באר שבע, והשני בית ספר למחול ("אדמה") במצפה רמון.

7. תעשייה יצירתית כמוסד עוגן בנגב
יה"ב מוסדות העוגן הוא מיזם משותף של הרשות לפיתוח הנגב ואג'יק-מכון הנגב שמטרתו לעודד רכש מספקים מקומיים במוסדות העוגן (מוסדות גדולים המעוגנים בנגב כמו בית החולים סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ועוד).
מוסדות התרבות והתעשיות היצירתיות מהווים בעצמם מוסדות עוגן ומנוע כלכלי. בשלב ראשון, המיזם ממפה את הפוטנציאל הגלום בתמיכות שמקבלים מוסדות התרבות. על בסיס המיפוי מתקבלת תמונה שמאפשרת בניית תוכנית עבודה המעודדת את מוסדות התרבות לרכוש מקומית ולהניע גלגלים כלכליים נוספים בנגב תוך הפניית תקציבים ציבוריים לאנשי מקצועי ולספקים מקומיים כמו משרדי הפקה, פרסום, ספקי ציוד ועוד.

לפרטים נוספים על מהלכים אלה ואחרים ולהצטרפות אפשר לפנות לאדר שטרן בשתיל adars@shatil.nif.org.il כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט