משרד הכלכלה יכול לעשות יותר למען העסקים הקטנים
"הקשיים מתחילים הרבה קודם לפתיחת העסק, בניסיונות לגייס מימון, וממשיכים בתחרות בלתי אפשרית מול החברות הגדולות, התמודדות עם ביורוקרטיה סבוכה, מיסוי גבוה והיעדר כרית ביטחון סוציאלית כמו זכאות לימי מחלה וחופשה או זכאות לפיצויי פיטורים ודמי אבטלה במקרה של סגירה".כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט