#YourPound: Meet the User – Paul
סיפורו של פול מקהילת ה- Brixton pound באנגליה מראה כיצד המטבע המקומי תורם להתססה של הכלכלה המקומית, וביחד עם זה ליצירה של הקשרים בין אנשים, ובין אנשים למקום שבו הם חיים. (אנגלית)

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט