I’ll drink to landlord freedom and pubs staying in business
הפרלמנט הבריטי הכריע: הקשר הגורדי בין הפאבים לבין ארבע רשתות שיווק ינותק. עד כה, נדרשו הפאבים לרכוש את את הבירה רק מספק בודד, ובתמורה זכו לסיוע מסויים בשכירת המקום. הבעיה: מחירי הבירה עלו והאמירו בעוד שכר הדירה לא הוזל. ארבעה ספקים ראשיים שלטו בשוק וקבעו את כללי המשחק. בעלי הפאבים נוצלו: עבדו קשה והרוויחו אך מעט. רבים מהפאבים, שהיו מוקד של כלכלה קהילתית ושל חיי קהילה, פשוט נסגרו. הפרלמנט הכריע נגד הריכוזיות ובעד עצמאותם של העסקים הקטנים, שלא יישלטו מעתה בידי ספקי ענק: הפאבים ירכשו מעתה את המשקה הזהוב בשוק החופשי ובמחירים מוזלים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט