התרבות ככלי להתחדשות ערים
ממסקנות הדו"ח: "בשנים האחרונות הופך הקשר שבין התרבות להתחדשות העירונית ולצמיחה הכלכלית העירונית לברור יותר. התרבות הופכת לגורם משמעותי למשיכת הון כלכלי ואנושי, הגדלת מספר המבקרים בעיר והגדלת הפעילות המסחרית והכלכלית".

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט