The true cost of food
ארגון nef מפרסם דוח חדש על מערכות המזון של זמננו. הדוח Urgent Recall סוקר כמה מהתהליכים שהופכים את מערכת המזון של העידן הנוכחי לכזו שאינה מייצרת אפשרויות תעסוקה ראויות, לכזו שנסמכת על ניתוק בין יצרנים וצרכנים, לכזו שנסמכת על צריכת אנרגיה, והשפעות סביבתיות שליליות ניכרות. הטענה המרכזית שמערכת מזון הוגנת ומקיימת היא אפשרית! שמייצרת עבודה ראוייה ומכבדת, שמייצרת השפעה סביבתית חיובית, ומייצרת מזון בריא ונגיש


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט