כיצד משפיע העיגון של חברות כלכליות על פיתוח אזורי ותחרותיות?
המחוזות התעשייתיים המצויים בצפון - מזרח ומרכז איטליה (”איטליה השלישית“). נחשבים לתפארת מערך הייצור במדינה, ונתפסים כדוגמה לגישת פיתוח חלופית, שמצליחה לשלב בין פיתוח אזורי לתחרותיות כלכלית. מטרת מאמר זה הינה להדגים את המאפיינים הייחודיים של אזורים תעשייתיים אלו, תוך מתן דגש מיוחד לעיגון (embeddedness) של חברות כלכליות בתוכם והיותו מרכיב מפתח בבניית הקשר שבין יתרון תחרותי לרווחת חיים מקומית. המשך המאמר עוסק בהתפתחות של מחוזות אלו בעידן הגלובליזציה, ובמיוחד בהשלכות של תופעות כגון צמיחתן חברות רב לאומיות בהם ובאסטרטגיות שאומצו על ידי חברות במחוזות כדי לשנות את מקומן בשוק בהתאם לכך. המאמר
מסתיים בטענה שהמחוזות, במידה מסוימת, איבדו מעיגונן באזור, ושייתכן שזהו אחד הגורמים לאבדן התחרותיות ולירידה ביכולתם לתרום לפיתוח המקומי ולאיכות החיים באזור.

לקריאה (באנגלית)
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט