Made In Jisr- סיפורו של קפה גלריה מהפכני בג'יסר א-זרקא
כשמדברים על פיתוח כלכלה מקומית, אחד העקרונות הוא פיתוח שנעשה לטובת התושבים המקומיים, דוגמה מעניינת ניתן לקרוא בראיון של ג'נביב בג מספרת בראיון WeShare על הרעיון להקמת קפה גלריה בג'סר אא-זרקא: "התכנון הראשוני היה לפתוח בית קפה לנשות הכפר, משום שבתי קפה רבים כאן מקבלים בעיקר את הגברים ותרבותית זה פחות מקובל לנשים כאן לשבת יחד עם הגברים בבתי קפה, אבל הוא לא יהיה לנשים בלבד אלא פתוח לכל מי שרוצים לבוא, אורחים ותיירים.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט