דוח מרכז אדווה על העצמאים בישראל
דוח מרכז אדווה שנכתב על ידי שלמה סווירסקי ואריאן אופיר טוען שיש מקום להכליל חלק ניכר מהעצמאים, בעיקר אלו שמעסיקים עובד או שניים לכל היותר, בקטגוריה של שכירים: "האבחנה הקיימת בין שכירים לעצמאים מעוותת במידה רבה את התמונה המעמדית: לצד רוב העצמאים שאינם מעסיקים איש ושהכנסתם נמוכה מן החציון ומן הממוצע בקרב שכירים, ישנו מיעוט של בעלי תאגידי ענק המושכים משכורת מתפקידיהם ועל כן נמנים עם השכירים. על רקע זה אנו סבורים כי טוב יעשו המוסדות העוסקים בסטטיסטיקה של עבודה אם ימזגו את העצמאים — בוודאי את אלה העובדים לבד, אך אולי גם את אלה המעסיקים 2-1, יחד עם אוכלוסיית השכירים".

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט