מוסדות עוגן כמנוף לפיתוח כלכלי מקומי
מאת: רייפי גולדמן, מנהל המרכז לפיתוח קואופרטיבי באג'יק - מכון הנגב

באזור הנגב כולל העיר באר שבע ישנם שעורי אבטלה והיקפי עוני גבוהים משמעותית מהמצב במרכז הארץ. כמו כן האזור מתאפיין באי-שוויון הולך וגובר ורמת השקעה פרטית נמוכה יחסית לאזורים אחרים. ניסיונות העבר למתן מגמות אלו הולידו תוצאות מאכזבות. נתונים שפורסמו לאחרונה אף מגלים שהפערים ברמת החיים ובמתן שירותים חברתיים בין הנגב והמרכז הולכים וגדלים. גישה חדשנית לאתגרי פיתוח חברתי-כלכלי עשויה לתרום למפנה. הגישה מתבססת על מינוף הכוח הכלכלי הטמון במוסדות העוגן של הנגב על מנת לאפשר לקהילות לייצר לעצמם כלכלה מקומית חזקה ומקיימת אשר תשפר משמעותית את המציאות באזור. זאת באמצעות הקמת עסקים חדשים בבעלות קהילתית וארגון עסקים קטנים, ישנים וחדשים, לעבודה משותפת לשם אספקת צרכי הרכש והשירותים של מוסדות העוגן.
מוסדות עוגן הינם מוסדות גדולים שפעילותם יוצרת השפעה מהותית על מבנה התעסוקה ועל הוצאות והכנסות של האזור. רכישות של מוצרים ושירותים על ידי מוסדות עוגן יכולים להוות נתח משמעותי מהפעילות הכלכלית באזור. כמו כן אותם המוסדות הם מעסיקים גדולים של תושבי המקום. דוגמאות בולטות של מוסדות עוגן הן בתי חולים ואוניברסיטאות אך רשויות מקומיות, מוסדות תרבותיים וחברות עסקיות הקשורות למשאבי טבע אזוריים ייחודיים הם דוגמאות נוספות. עם מעבר בסיסי צה"ל לנגב הצבא עצמו הופך להיות מוסד עוגן משמעותי נוסף. אתגר אסטרטגי מרכזי הינו למנף את המשאבים העצומים של מוסדות העוגן לטובת הקהילות והתושבים באזור, באמצעות ניצול מושכל של מדיניות הרכש, מדיניות ההעסקה ומדיניות ההשקעות שלהם.
דוגמאות מוצלחות של בניית עסקים חדשים באמצעות מינוף צרכי מוסדות עוגן בערים שונות בארה"ב כוללות עסקים המספקים שירותים לטיפול בציי רכב (החזקה ותפעול), שירותי כביסה, אספקת מזון וצרכים נלווים לפעילות הסעדה, הגברת שימוש באנרגיה ירוקה – התקנה ותפעול פאנלים סולריים, מחזור תוצרי לוואי של בתי חולים, גינון ונוי, הפקת אירועים ועוד. מחקרים מצביעים על כך שרכש מעסקים מקומיים מייצר פעילות עסקית מקומית נוספת בשיעור גבוה משמעותית מרכש דומה מרשתות. על כל 100$ רכש מספק מקומי מיצרים 58 $ נוספים לעומת תוספת של 33$ מרכש מ Wal-Mart כדוגמא לרשת ארצית. מדובר ב"מכפיל מקומי" הגדול ב-70% יותר מהמכפיל המקביל הנובע מפעילות של רשתות ארציות. (""Going Local - מחקר שפורסם על ידי Maine Center for Economic Policy - 2011)
תקציב הרכש של מוסדות העוגן הקיימים היום באזור בבאר שבע רבתי המופנה לרכש ציוד ושירותים מוערך ביותר ממיליארד ₪ בשנה. הפניית 10% נוספים מתקציבים אלה לספקים מקומיים מעבר לקיים היום תגדיל את היקף ההכנסות ותייצר מסגרת תעסוקתית בהיקף שנתי של כמאה מיליון ₪. מדובר בצמיחה משמעותית לתושבי (ומובטלי) האזור: פיתוח עסקים קיימים וחדשים בבעלות מקומית תתרום לייצוב האזור כולו. מתן מענה לצרכי הרכש של מוסדות העוגן יתרום לבניית חוסן כלכלי וחברתי - הכנסה ישירה וצבירת נכסים יוצרות אפקט המבטיח הרחבת כוח קנייה של תושבים מקומיים, תשלום ארנונה לרשויות מקומיות וכד'.
בנוסף גישה זאת ותהווה בסיס לפיתוח כלכלי-חברתי בר קיימא ללא התבססות על תקציבים ממשלתיים ותרומות פילנתרופיות.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט