צדק חברתי וצדק חלוקתי בנגב הצפוני
ynet: "מדובר בצעד נוסף במסגרת מהלך כולל שמתנהל בחודשים האחרונים, של בחינה מחדש של חלוקת שטחי השיפוט בין המועצות האזוריות בנגב לבין העיריות. חלוקת הגבולות הזו גורמת לפערים כלכליים משמעותיים בין הרשויות המקומיות בנגב, מכיוון שהיא מותירה את האזורים עתירי הארנונה, כמו אזורי תעשייה, מרכזי מסחר ובסיסי צבא, בשטחן של רשויות מקומיות ולא בשטחן של עיריות."

העסקה הוגנת היא חלק מעקרון בסיסי לחיזוק הכלכלה המקומית.


ynet: אמנם השביתה (במשק להזדהות עם עובדי הקבלן) טרם החלה אבל יש כבר מי שרושמות הישגים - עובדות הניקיון של בתי הספר במועצה האזורית מרחבים שבדרום. אחרי שנים של מאבק ועבודה אצל קבלן הן הפכו לעובדות מועצה מן המניין. "היום אני הולכת לעבודה בראש מורם", סיפרה חנה דנינו שעבדה שלוש שנים בחברה קבלנית ולטענתה לא קבלה זכויות כלל וכעת היא עובדת מועצה.

אזורי התעשייה הן מקור הכנסה לרשויות המקומית, ונשאלת השאלה מה יעשה עם אותם שטחים המהווים פוטנציאל לפיתוח כלכלי. האם ינסו להביא שוב מפעלים גדולים שהופכים את האזור ל"תחנת רכבת" שהולכים ובאים או שינצלו את ההזדמנות לפיתוח של פעילות כלכלית מסוג אחר.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט