ראשי הרשויות בצפון מתכננים מהפכה חקלאית
מהלך של ראשי הרשויות בצפון למעבר מחקלאות מזון לפיתוח חקלאות מרפא, מדגים מספר עקרונות פעולה המבטאים תפיסה של כלכלה מקומית מקיימת. הראשון בהם הוא מינוף נכסים מקומיים, אקלים מותאם וחקלאות מפותחת באזור. עקרון שני הוא מהלך שצומח מלמטה. את היוזמה מובלים אנשי המקום, וזוהי אינה תכנית שהונחתה מלמעלה.
עקרון נוסף נוגע לשיתופי פעולה כלכליים, במקרה זה מדובר על שותפויות רב מגזריות בין חקלאים, רשויות, מוסדות מחקר ואקדמיה וכן חברות פרטיות.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט