Project Wealth: unleashing the potential of creative industries for local economic development
אמנות, סרטים, עיצוב, אופנה, מוסיקה, אמנויות במה, ומשחקי וידאו, כל אלה הם ביטויים של תעשיות יצירתיות ותרבויותיות, המהוות למעלה מ-3% של התוצר הגולמי של האיחוד האירופי ומשרות (הנציבות אירופאיות, Creative אירופה).
נכתב בעקבות כנס השותפים לפוליה, איטליה במסגרת project wealth שהוקדש לנושא של תעשייה יצירתית.

לקריאה נוספת (באנגלית)


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט