מרעיון למתכון - מדריך להקמת מטבחים קהילתיים
בשנים האחרונות הופיע המטבח הקהילתי וסיפק מענה משולב לשלושה אתגרים חברתיים: ביטחון תזונתי, הגדלת המקורות של תעסוקה הוגנת ונגישה ופיתוח כלכלי מקומי. 

מדריך זה נכתב תוך התייחסות לפתרון הכולל הגלום ברעיונות יצירתיים כמו המטבח הקהילתי של קייטרינג ״אלסאנאבל״ שהוקם בחורה לפני ארבע שנים ביוזמת אג׳יק- מכון הנגב, ומספק מזון לתלמידי בתי הספר המקומיים ומקומות תעסוקה לנשים מהיישוב. המדריך כולל שלושה חלקים עיקריים.

החלק הראשון כולל מבוא תיאורטי, רעיוני-ערכי לנושא המטבחים הקהילתיים. בחלק זה ננסה לבאר את המושגים ״ביטחון תזונתי״, ״מזון מקיים״ ו״כלכלה מקומית מקיימת״, וכן להבהיר מדוע לדעתנו חשוב להקים קייטרינג כעסק חברתי, בעל ערכים ברורים אשר בתשתיתו מודעות ליכולתו להשפיע על המקום בו הוא פועל.

החלק השני הנו פרקטי יותר, ובנוי כרשימת משימות עיקריות שכדאי לבצע במטרה להקים מטבחים קהילתיים. זוהי רשימה לא סופית, שכן בכל מקום יתעוררו צרכים אחרים ודינמיקות אחרות, משום שייתכן ששלבי ההקמה יהיו שונים או שדברים יתרחשו במקביל.

החלק השלישי כולל נספחים, בהם תוכלו למצוא מידע על ההבדלים בין ישויות משפטיות שונות לעסק שתקימו, מידע בסיסי שכדאי שתכירו על תוכנית ההזנה למערכת החינוך ועוד דוגמאות מעוררות השראה מהעולם הרחב, המלמדות אותנו שפוטנציאל ההשפעה החברתית של תוכניות ההזנה הציבוריות רחוק מלהיות ממומש בישראל, וכי יש לנו עוד לאן לשאוף. 

לסיכום דברי פתיחה אלה נציין עוד שעל מנת להגיע קרוב יותר למימוש החזון הזה, יש צורך במיזמים מוצלחים בשטח המוכיחים שאפשר אחרת. אנו מאמינים/ות שתוכנית הזנה יכולה להיות הרבה יותר ממענה לביטחון תזונתי ולהוות חיזוק כלכלי אמיתי של האוכלוסייה המקומית. אנו מקווים ומקוות שמדריך זה יסייע ליזמים ויזמיות, לאנשי ונשות מקצוע העובדים/ות עם קהילות ולנשות ואנשי המגזר הציבורי לפעול לקידום מדיניות של מטבחים קהילתיים מקומיים. בנוסף ובהמשך לכך, מדריך זה הוא נקודת ציון חשובה אך ראשונית לעבודה על קידום מדיניות המעודדת הקמה ופעילות של מטבחים קהילתיים. בשלב זה המדריך חסר התייחסות משמעותית יותר הן לחסמים הקיימים במדיניות הנוכחית והן לאלטרנטיבות שניתן להציע ולנסח. 

אנו מקוות כי בהמשך, בשיתוף הקבוצות הפועלות בשטח וביחד עם בעלי ובעלות תפקידים במגזר הציבורי, נצליח לייצר עוד ידע ותובנות שיקדמו עיצוב ויישום של מדיניות מערכתית הקושרת בין ביטחון תזונתי, מזון מקיים, פיתוח כלכלי מקומי והעסקה הוגנת.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט