תעשייה יצירתית בנגב - למידת המודל של הרשות לפיתוח פוליה APULIA REGION
הרשות לפיתוח הנגב וצוות פרויקט כלכלה מקומית מקיימת בשתיל מובילים בשנה וחצי האחרונות מהלך משותף לקידום תעשייה יצירתית בנגב. המהלך מבוסס על תפיסה הרואה בתרבות, אומנות ויצירה מנוע לפיתוח כלכלי מקומית, ומטרתו לקדם מדיניות אוהדת לעשייה התרבותית – יצירתית בנגב (מחול, תיאטרון, קולנוע ו/או מוסיקה, ציור...). זאת באמצעות ביסוס מסה קריטית של הפקות אומנותיות, מוסדות תרבות ושירותים תומכים הנלווים לכל אלה, המחזקים את הכלכלה המקומית, מעמיקים את הזהות והגאווה המקומית, מספקים מקומות תעסוקה איכותיים, ומאפשרים ליוצרים ואמנים להתגורר בנגב, ליצור בנגב ולקדם את העשייה התרבותית בנגב.פרויקט כלכלה מקומית מקיימת מטעם הקרן החדשה לישראל, במסגרת Project Wealth בתמיכת ה ENPI CBCMED של האיחוד האירופי הינו פרויקט משותף עם כמה שותפים ממדינות שונות. אחד השותפים המרכזיים הינה הרשות לפיתוח פוליה (איטליה) אשר פיתחה מודל תעשייה יצירתית וקדימה את הנושא באזורה. לאור מודל זה, חברו שתיל והרשות לפיתוח הנגב, יחד עם יזמי תרבות ומנהלי מוסדות תרבות בנגב, לפיתוח המודל הנגבי.

המהלך כולל עבודה בכמה מישורים: ביסוס פורום מוסדות תרבות בנגב לקידום תעשייה יצירתית (לעשות לינק על הרמת הכוסית), פרויקטים חדשים לקידום הנושא, עבודה במישור שינוי מדיניות, כתיבת תוכנית אסטרטגית, מחקרים, בניית כלים כלכליים רלוונטיים ועוד.

המהלך מדגים את מימושם של כמה מעקרונות פיתוח כלכלה מקומית, שהמרכזי בהם הוא שיתוף פעולה בין מגזרי, ציבורי (הרשות לפיתוח הנגב) עסקי (אנשי פיתוח כלכלי, נציגי קרנות) וחברתי (שתיל ויזמי תרבות מהשטח). במסגרת שיתוף הפעולה התכנסו ב-9 בספטמבר 2014 נפגשו נציגים משני הארגונים המובילים את המהלך, הרשות לפיתוח הנגב וצוות פרויקט כלכלה מקומית מקיימת, שתיל ליום למידה והעמקה במודל, כהכנה לקראת נסיעה משותפת לכנס השותפים בנושא תעשייה יצירתית בפוליה שבאיטליה.

כנסי השותפים של Project Wealth מתקיימים במימון הפרויקט, בכל פעם במדינה אחרת ומטרתם: למידה בלתי אמצעית מתוך ההיכרות עם הנעשה בשטח; רישות ובניית שיתופי פעולה חוצי גבולות וכן, ישיבות הקשורות לניהול התכנית. הכנס שיתקיים במהלך חודש אוקטובר 2014 יאפשר הכרות מעמיקה עם המודל, וחשיפה לפרויקטים לקידום תעשייה יצירתית המתקיימים תחת הרשות לפיתוח פוליה. כמו כן נועד הכנס לבנייה וחיזוק שיתופי הפעולה בין הרשות של פוליה לרשות לפיתוח הנגב. לנסיעה הוזמנו כלל נציגי פורום תרבות ותעשייה יצירתית בנגב, ביניהם מנהלי מוסדות תרבות ואמנות בנגב (כאשר כיסוי עלויות הנסיעה הוא באחריותם), מתוכם ייקח חלק שמוליק יפרח מנהל תיאטרון באר שבע ובית ספר גודמן למשחק. 

חשוב לציין שהנסיעה המשותפת היא רק מרכיב אחד בתהליך ארוך של בניית המודל לקידום העשייה התרבותית כלכלית בנגב. יום הלמידה כלל סקירה של התהליך עד כה, פרויקטים אשר נמצאים בשלבים שונים של פיתוח, וכן למידת המודל העסקי כלכלי של מודל תעשייה יצירתית של הרשות לפיתוח פוליה, כמו גם הרגולציה המבטאת את ההצלחה של הרשות לפיתוח פוליה בקידום מדיניות המקדמת תעשייה יצירתית.כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט