How community shops are beating big business
ביישובים קטנים בבריטניה מתפתחות חנויות קהילה המתחרות יפה בסופרמרקטים, בין השאר בגלל נאמנותם הרבה של הלקוחות שהם גם בעלי מניות, ובשל המחירים הנמוכים, ללא כוונת רווח. הן מצליחות במיוחד בזכות המתנדבים המפעילים אותן ומבטיחים יחס אישי, ובגין היותן מוקד להתמודדות עם בעיות הקהילה ובהן גם תחושות של ניכור ובדידות. (כתבה באנגלית)כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט