כלכלה מקומית מקיימת – מנוף להחייאת המרחב השכונתי
עבודת הסיכום של ניב הטמן,סטודנט שהתמחה בעמותת שבועת האדמה במסגרת קורס זכויות אדם של ערן צין, אוניברסיטת בן גוריון.


"העידן הגלובלי הביא להתפתחות טכנולוגית וכלכלית מאסיבית, אך יצר גם דילמות ובעיות חדשות. אחת מהדילמות המרכזיות היא השינוי בתרבות הצריכה. שינוי זה מהווה מרכיב מרכזי בהכחדת המרחב האורבני השכונתי. העסקים הקטנים, שבעבר היו מוקדים כלכליים חשובים, נסגרו ומרכזי השכונות הישנות, שהיוו את מרכז החיים האורבניים בערים הגדולות, נכחדו. הקמתם של מרכזי עסקים, רשתות סופרמרקטים גדולות, קניונים וקומפלקסים של תרבות בשולי הערים ובמרכזם זירזה את תהליך זה. הואיל וכך, שכונות שהיו חלשות הפכו לחלשות יותר ונראה כי הפערים הכלכליים בין שכבות האוכלוסייה השונות רק גברו וגדלו. 

על מנת לנסות להחיות ולמנף את המרחב האורבני ובתוכו גם את המרחב השכונתי, קמה גישת הכלכלה המקומית המקיימת (להלן: כמ"מ) כבסיס לפתרון אפשרי. נושא הכמ"מ כולל בתוכו דרכים רבות לחיזוק אוכלוסייה מקומית והנעת תהליכים המאפשרים שיפור באיכות החיים וחיזוק עסקים מקומיים. במהלך התמחותי בארגון שבועת האדמה חשתי צורך להתמקד באופן ספציפי בהחייאת המרחב השכונתי, זאת בעקבות פעילותי בשכונה ג' בבאר שבע. חיזוק תחושת השייכות השכונתית, פיתוח עסקים מקומיים וחיזוק מעורבות התושבים בקהילה הן הדרכים החשובות ביותר להחזרת המרחב השכונתי לגדולתו. 

בעבודה זו אתמקד בכמ"מ שכונתי, אבדוק האם וכיצד גישה זו יכולה להוות מנוף להחייאת המרחב השכונתי. אדון בנקודה זו, תוך בחינת נושא הכמ"מ, מושגי היסוד שלו, משמעויותיו והאמצעים שגישה זו מספקת לחיבור תושבי השכונה למקום מגוריהם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חברתית. אבחן את התהליכים שקרו בשנים האחרונות והשפעתם על המרחב השכונתי. אקח כמקרה בוחן את שכונה ג' בבאר שבע ואדון בגישה זו בהרחבה"
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט