ברוכים הבאים לחווה העירונית
החווה העירונית, הראשונה מסוגה בארץ, היא מיזם סביבתי-חברתי הנותן מענה לצרכים מקומיים ולחיזוק הכלכלה המקומית ולהנגשת מזון בריא למשפחות. החווה הוקמה על כ 6.5 דונם בקצה שכונה ג' בבאר שבע שהיו לאורך שנים עזובים ומוזנחים. 

במשך חודשים ארוכים עבדו יחד שכנים, מתנדבים, קבוצות מהארץ והעולם לשקם את הקרקע ולבנות אדמה פורייה לגידול ירקות אורגניים בפיקוח לטובת השכונה והעיר.

התוצרת החקלאית מוצעת למכירה בערוצים מקומיים. החווה הינה העוגן הפיזי למהלך שכונתי רחב יותר הנקרא "תוצרת ג" המעודד תושבים ליצרנות מקומית על בסיס כישוריהם האישיים. 

בנוסף לפעילות היומיומית בחווה, מתכנסת אחת לשבוע קבוצת תושבים ובונה חזון חדש אופטימי לשכונה, המבוסס על אקטיביות ופעולה שכונתית. במפגשים אלו מתפתח מערך סחר חליפין בין התושבים, המחליפים בניהם ידע ושירותים הנמצאים ברשותם. במסגרת המיזם יכולים תושבים להציע למכירה ממרכולתם האישית ומתוצרת מקומית משותפת. הפעולה השכונתית מאפשרת לתושבים ותיקים, עולים חדשים ומשפחות צעירות לקחת אחריות אישית על המרחב הציבורי, לקדם יוזמות מקומיות ולחוות גאווה והשתייכות לשכונת המגורים.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט