מדדי איכות חיים ככלי לקידום אזורי
מסמך של הג'וינט הסוקר את הנושא של קביעת מדדים אזוריים ותפקידים לקידום הפריפריה.

"השימוש במדדי איכות חיים ככלי להכוונת המדיניות הציבורית הולך וגדל באלפי ערים ובעשרות מדינות ברחבי העולם. אולם מדדי איכות החיים אינם רק אמצעי אפקטיבי עבור ממשלות ורשויות מקומיות. הם גם חלק ממגמה עולמית חדשה במחקר הכלכלי ומקובלים כיום ככלי המרכזי להערכת הרווחה של החברה האנושית."

ניתן גם לעקוב אחר מהלך שהחל לאחרונה לפיתוח מדדים אזוריים באשכול הנגב המזרחי, מהלך לו שותפים מרכז השל לקיימות, ג'וינט ישראל - המכון למנהיגות וממשל וכן שתיל במסגרת פרויקט כלכלה מקומית מקיימת.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט