כלכלה מקומית מקיימת - מעגלי השפעה

כלכלה מקומית מקיימת (כמ"מ) היא תפישת עולם כוללת המסתכלת על פיתוח מקומי ואזורי מזווית שונה.

למשל, על פי תפיסת כמ"מ תהליך הרכש הציבורי המתבצע על ידי הרשויות המוניציפאליות הוא הזדמנות להשקעה בעסקים מקומיים.  

תפיסת הפיתוח המקומית מסתכלת על שיתופי פעולה כלכליים בין גופים שונים, עסקיים וציבוריים, שיתופי פעולה שיכולים להביא לקידום מיזמים המיטיבים עם כלל התושבים באזור, תוך ניצול יתרון הגודל למינוף נכסים אזוריים ויוזמות חדשניות. 

תיירות מקומית, הנעשית פעמים רבות בשותפות בין תיירנים, היא מנוף כלכלי משמעותי ליישוב ולאזור. 

תעשייה יצירתית, הכוללת בתוכה את כל הפעילות הכלכלית הישירה והעקיפה הנובעת מעשייה אמנותית יכולה להוות אבן שואבת ליוצרים ולצרכני תרבות. 

קיימת חשיבות רבה בהרחבה ופיתוח כלים ומכשירים פיננסיים, כאלטרנטיבה למערכת הפיננסית הממוסדת. כלים המאפשרים יצירת ערך מקומי, חברתי, סביבתי וכלכלי, כדוגמת: יוזמות קהילתיות לפיתוח מטבעות מקומיים, איגודי אשראי ומימון זעיר. 

מדדי צמיחה כלכלית אין בהם כדי לשקף נאמנה איכות חיים. קיים צורך לגבש מדדים נוספים הן בראיה כלל ארצית והן בהסתכלות אזורית, שייתנו תמונה מהימנה יותר על רווחת החיים ואיכותם, ובכך ישפיעו על המדיניות הכלכלית הקיימת.

התפישה האזורית הצומחת בנגב הולכת ותופסת תאוצה, ואנו נמצאים בקשר עם גופים שונים המזדהים עם הרעיונות, ומבקשים לאמץ אותם ולהטמיעם בפעילותם השוטפת. 

מתמחי פורטר - סטודנטים המתמחים בארגוני סביבה באוניברסיטת תל אביב הגיעו לנגב לסיור לימודי בנושא כלכלה מקומית מקיימת.

הפרסום כלכלה מקומית, של המכון לחינוך דמוקרטי נסמך על חומרים ותפישות שפותחו בתכנית כמ"מ בנגב. 

גם חוברת שהוציא המפעם - להדרכת נבחרים ברשויות המקומיות סביב תהליך תכנון אסטרטגי לקידום פיתוח מקומי, נסמכת בחלקה על חומרים שפותחו במסגרת התכנית.

האתר בשביל החינוך המכוון לתת מענה מקצועי לאנשי חינוך מפנה למדריך שפרסמנו "לסתום את הדליפות - איך נפתח את הכלכלה המקומית וננצל כל שקל עד תום"

בנוסף, אנו רואים עוד ועוד רשויות מוניציפליות המתעניינות בנושא של רכש ציבורי מקומי. צוות העובדים של עיריית ערד הגיע לביקור במשרדי שתיל כדי ללמוד על הנושא. 

בעיריית לוד התקיים כנס פיתוח עסקים מקומיים: מובילים כלכלה מקומית, אשר שאב את התפיסה לפיתוח רכש מקומי מהחומרים שפרסמנו באתר.

ורק לאחרונה הוזמנו על ידי מועצה אזורית עמק המעיינות לקחת חלק ביום עיון שעסק בכלכלה מקומית מקיימת. להלן מצגת שהוצגה במסגרת יום העיון וכן סרטון שהוצג במהלך ההרצאה בנושא בריקסטון פאונד - מטבע מקומי בלונדון.
גלי בסודו


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט