קרן "יוזמה חברתית" לעידוד עסקים חברתיים אשר יתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה יוצאת לדרך
במקרים רבים עסקים חברתיים הם עסקים מקומיים ותמיכה בהם תוכל לחזק כלכלה מקומית. אמנם בשלב זה ההגדרה לעסקים חברתיים מצומצמת ומכוונת לאלה המעסיקים אוכלוסיות מוחלשות, אך זו התחלה חשובה בדרך להכרה ממשלתית בקיומם של עסקים חברתיים.


להלן הנוסח שנשלח מטעם אגף ממשל וחברה - משרד ראש הממשלה:
 
בהמשך לפעולתה של הממשלה לקידום עסקים חברתיים בישראל, פרסמה היום הממשלה מכרז לבחירת שני גורמים שיקימו ויפעילו קרנות השקעה בעסקים חברתיים בישראל, אשר יתמקדו בשילוב אוכלוסיות מוחלשות בשוק העבודה. הקרן היא פרי שיתוף פעולה בין מגזרי שנולד בשולחן העגול הממשקי שבמשרד ראש הממשלה. בכך מצטרפת הקרן לשורה של פעולות שביצעה הממשלה בעקבות דיוני השולחן העגול לקידום עסקים חברתיים בישראל ובהן פרסום הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה בחודש יוני האחרון לעידוד עסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסיות מועדפות, ע"י השתתפות בהוצאותיהם העודפות.

המכרז להקמת קרן היוזמה החברתית פורסם היום על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית בראשות סגן בכיר לחשבת הכללית, יאיר טל, מנהל קרנות הביטוח הלאומי, עו"ד יצחק סבטו וסגן בכיר במועצה הלאומית לכלכלה, מוריס דורפמן.

תחום העסקים החברתיים בישראל נמצא עדיין בשלב ראשוני וקיים מחסור מתמיד במקורות מימון עבור עסקים אלה. המרכיב החברתי בפעילות העסקית מקשה בהשגת מקורות מימון פילנתרופיים. על כן, החליטה הממשלה להקים קרנות שיעמידו מימון לעסקים החברתיים במכשירי חוב והון. בנוסף, ילוו הקרנות את העסקים לאורך תקופת ההשקעה ויתמכו בהם גם בפן העסקי-ניהולי. פעילות הקרנות תלווה במחקר ארוך טווח אשר יבחן את השפעת הקרן על רווחתם של המועסקים, כתוצאה מעבודתם בעסקים החברתיים, ואת התשואה החברתית מפעילותן.

במסגרת המכרז תקצה הממשלה 20 מלש"ח להקמת שתי קרנות כאשר המציעים ימנפו את המימון אל מול מקורות פילנתרופיים ומקורות השקעה אחרים ביחס שיעלה על 1.5 מסכום כספי הממשלה (כך שיגייסו לשתי הקרנות לפחות 30 מלש"ח). תקופת ההסכם תעמוד על 10 שנים.

כל קרן תאוגד כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ללא כוונת רווח, שהנהלתה תורכב מדירקטוריון הכולל חברים בעלי רקע כלכלי וחברתי. בנוסף, במסגרת המכרז תוקם וועדה מפקחת מטעם הממשלה אשר תלווה את פעילות הקרנות ותפקח על פעילותן. בכדי לסייע לקרנות לגייס מקורות פילנתרופיים ניתנה החלטה מקדמית של רשות המסים לגבי יכולתן של הקרנות לקבל אישור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה באופן שיעניק לתורמים הטבת מס.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר ציין כי "קרנות ההון המשקיעות בעסקים חברתיים הן פריצת דרך בעולם הפילנתרופיה ובעולם המגזר השלישי בישראל, והזדמנות אמיתית להרחיב את שילובן של אוכלוסיות מודרות בשוק התעסוקה".

ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופ' יוג'ין קנדל: "פעילות עסקים קטנים היא מנוע צמיחה מרכזי למשק הישראלי. כאשר מדובר במיזמים אשר מטרתם היא גם לשלב אוכלוסיות מודרות, יש לכך חשיבות יתרה. מכרז זה הוא צעד נוסף של הממשלה לעידוד יוזמה עסקית חברתית של אזרחי המדינה, שחשובה במיוחד בעת הזו. הקרן היא דוגמה טובה לשיתוף פעולה בין הממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי שהחל במסגרת השולחן העגול הממשקי בראשות ראש הממשלה. שיתופי פעולה מסוג זה מאפשרים לפתור בעיות שכל אחד מהמגזרים מתקשה לפתור לבד".
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט