A Food Co-op In Your Community
סרטון המסביר את העקרונות בהקמת קואופרטיב מזון קהילתי ואת החשיבות של קואופרטיב כזה לקהילה.
הסרטון מדבר על חזון שמחובר לצרכים בשטח, המחבר בין חקלאים ויצרנים ובין הקונים.
חזון המייצר מודל פיננסי אחר, המבוסס על לקוחות שהם חברים בקואופרטיב ומחויבים לו. מודל כלכלי המשאיר את הכסף בקהילה על ידי רכש של מזון מקומי והעסקה של כוח אדם מקומי. זו גם דרך ליצירת מערכת יחסים, הנוגעת לסחר הוגן והעסקה הוגנת. 


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט