תכנית חדשה: סיוע בהקמת ארגון קניות ומועדון קניות
מעוניינים להגדיל את יכולת המסחר של העסק ולנהל מועדון קניות? כדאי לכם להכיר את תכנית הסיוע להקמת ארגון קניות ומועדון קניות לעסקים קטנים ובינוניים 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מודיעה על פרסום המקצה הראשון בתכנית לתמיכה בהקמת ארגון קניות ומועדון קניות לעסקים קטנים ובינוניים (הוראת מנכ"ל 4.29). 
 בשל גודלם, עסקים קטנים ובינוניים נמצאים בעמדת נחיתות ביחס לעסקים גדולים עמם הם נמצאים בהתקשרות, או לחילופין ביחס לעסקים גדולים מולם הם מתחרים באותו שוק. במצבים אלו עסקים קטנים ובינוניים סובלים מחסרון לקוטן באספקת טובין או שירותים.

מטרת ההוראה לסייע בהקמת ארגון קניות ומועדון קניות כהגדרתם בהוראה זו על מנת להתגבר על החיסרון לקוטן באמצעות התאגדות. במסגרת התכנית, ייבחר גורם עסקי ו/או גורמים עסקיים אשר יקימו ארגוני קניות (עסקים קטנים המבצעים יחד פעולות משותפות, כגון רכש במטרה ליצור יתרון לגודל בענף בו הם פועלים) ומועדוני קניות (מסגרת המציעה לעסקים החברים בה ליהנות מהטבות והנחות ברכישת טובין או שירותים, בהתאם להסדרים המוצעים במסגרת המועדון). הסיוע לתכנית זו יינתן כהחזר עבור הוצאות מוכרות שהוציא הגוף העסקי להקמת ארגון/מועדון הקניות אמות המידה לבחירת המפעיל ימדדו על פי: איכות תכנית הפיתוח, יכולת עסקית כלכלית, יכולות גיוס, ניסיון המציע יכולות גיוס משתתפים וכו'.

מידע נוסף באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט