הודעה על איתור מועמדים שיוכלו לשמש כנציגים בעלי דעה מייעצת בועדות המקומיות
סעיף 18 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – חוק התכנון והבניה), קובע כי לדיוני הועדה המקומית לתכנון ולבניה ולדיוני ועדת המשנה יוזמנו, דרך קבע, נציגי משרדים וגופים שונים, שתהא להם דעה מייעצת.
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט