OECD: גידול באי השוויון בישראל; החלשים נדחקים לפריפריה
כתבה בדה מרקר על האינדקס Better life שהוציא לאחרונה ה-OECD המשווה לראשונה בין איכות החיים הנמדדת באזורים השונים שבתוך 34 מדינות הארגון, תחת המדד Regional Well Being.


לינק לאתר המזהה את מיקומך ומעדכן אותך במידע רלוונטי לאזור מגוריך וכן לינק לאתר בחלוקה לפי מדינות.

זהו צעד חשוב ומעניין התומך בצורך ביצירת מדדים אזוריים. מוזמנים לעקוב אחר פיילוט שנערך בימים אלה באזור הנגב המזרחי.
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט