blandwiz.me
יוזמה ישראלית מעניינת בתחום התיירות החברתית במטרה לחבר מקומיים הרוצים לשתף את תחומי העניין שלהם במרחב בו הם חיים, עם מטיילים שמגיעים לאזור שלהם - Blenswiz.me
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט