קול קורא להצטרפות למאגר יועצים/ות מקצועיים/ות
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים/ות מקצועיים/ות למהלכים ומיזמים עסקיים בתפיסה של כלכלה מקומית מקיימת 

להורדה בפורמט PDF

פרויקט כמ"מ (כלכלה מקומית מקיימת) Project Wealth, בשתיל מבקש להקים מאגר יועצים/ות ומנחים/ות המתמחים/ות במתן ייעוץ כמ"מי. 
מאגר זה יהווה מקור לשירותי ייעוץ עבור הפרויקט כאשר יש צורך בייעוץ מסוגים שונים למיזמים ומהלכים המכוונים ליישום כמ"מ בנגב.
אנו מזמינים בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות, יחידים (עסקים ועסקים מורשים) להצטרפות למאגר היועצים בהתאם להתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לפרויקט.

רקע 
כמ"מ הינה אסטרטגיה לפיתוח הכלכלה המקומית המציגה אלטרנטיבה לגישות שליטות לפיתוח כלכלי. זוהי גישה המכוּונת לפיתוח של הכלכלה המקומית, כמנוע לצמיחה ושגשוג, המשלבת מטרות חברתיות, כלכליות וסביבתיות.  
העסקים הקטנים והזעירים המקומיים הם אבני יסוד בפיתוח הכלכלה המקומית וככאלה, עליהם לרכוש ולחזק מגוון רחב של מיומנויות.  
תפיסת פיתוח כמ"מ עסקית טוענת שעל העסק לשאוף לרווח כלכלי לצד התנהלות הוגנת ומקיימת, לייצר שיתופי פעולה עם גורמים אחרים ולזהות יתרונות ומשאבים מקומיים. במקביל, יש לחולל "תנועת מלקחיים" שתאפשר את יישום הכמ"מ, דרך עבודה עם רשויות, גופים ציבוריים ועסקיים וכן מהלכים לשינוי מדיניות ולהגברת שיתופי פעולה בין מגזרים.  
תפיסת הייעוץ הכמ"מית מציעה נקודת מבט חדשה ופרקטיקות נוספות. היא מזמינה חשיבה יצירתית להיכרות והבנה טובה הן של הסביבה העסקית והן של הסביבה הקהילתית בה פועל העסק, על-מנת לאתר את נקודות המינוף האפשריות לפעילותו העסקית. 
זהו ייעוץ הניתן מתוך גישה הוליסטית, מערכתית רחבה, המתבוננת על העסק כגורם אחד בתוך רשת של עסקים, גופים, קהילות המהווים את ההקשר בתוכו הוא מתקיים ומתפתח, משפיע ומושפע.

נדרשת הזדהות והכרות עם תפיסת הייעוץ הכמ"מית המבוססת על עקרונות של פיתוח כלכלי מקומי. תחומי התמחות נדרשים:
 1. ייעוץ כמ"מי המבוסס על תפיסה של פיתוח הכלכלה המקומית. 
 2. ייעוץ למיזמים ולעסקים קטנים ובינוניים בתחומים הבאים: יעוץ ארגוני, שיווקי ופיננסי.  
 3. ייעוץ בתחומים אלה ליוזמות ופרויקטים במגזר הציבורי והחברתי. 
 4. ייעוץ והנחייה של תהליכים אסטרטגיים אזוריים שביסודם בניית שותפויות רב-מיגזריות.

הבהרות
 1. מועמד/ת רשאי/ת להגיש את הצעתו/ה ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או יותר, לפי שיקול דעתו/ה.  
  ההצעה צריכה לכלול: 
  א. תחום/י ההתמחות הרלוונטי/ים. 
  ב. קורות חיים המעידים על הניסיון המקצועי בתחומים אלה. 
  ג. ניסיון בעבודה עם מיזמים וגופים בנגב.
  ד. עלויות ומחירי השירותים המוצעים.
  על המציע/ה לצרף להצעתו/ה תעודת רישום העסק, תעודות הסמכה ופרופיל החברה. 
 2. מובהר בזאת, כי אין בתהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר יועצי/ת הפרויקט כדי להבטיח ליועץ/ת המצטרף/ת התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והפרויקט לא יהיה מחויב להעסיק יועץ/ת שהצטרף למאגר.
 3. המאגר הינו מאגר פנימי של שתיל, שנכון להיום לא יופץ ברבים. במידה ויוחלט אחרת, לא תהיה הפצה ללא קבלת הסכמה מראש מהיועצים הרשומים בו.
 4. הגשת מועמדות להצטרפות יש לעשות על-ידי שליחת הצעת מחיר והמסמכים המבוקשים הנלווים לכתובת המייל ronitsm@shatil.nif.org.il עד לתאריך 30.6.2014. 
 5. שאלות יש להעביר במייל לכתובת ronitsm@shatil.nif.org.il עד לתאריך 17.6.2014. תשובות יפורסמו עד ה - 23.6.2014 באתר הכמ"מ.

ניתן גם לפנות אלינו בטלפון: 0732-445466 או בדוא"ל : ronitsm@shatil.nif.org.il.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט