קואופרטיב ככלי לפיתוח כמ"מ
הקואופרטיב הוא כלי מרכזי ליצירת שינוי חברתי בכלים כלכליים ועסקיים. דוגמאות מרחבי העולם מוכיחות כי קואופרטיבים בתחומי בנקאות וביטוח, דיור, קמעונאות, שירותים חברתיים, ובעצם כל תחום, מאפשרים לעובדים ולצרכנים לספק פרנסה, מוצרים ושירותים חברתיים, באופן עסקי, רווחי וצודק. קואופרטיבים יכולים וצריכים לשמש כבסיס לכלכלה חברתית, מקומית, ומקיימת,  שכן זאת, מבקשת ליצור כלכלה חברתית והוגנת, המעוגנת במשאבים המקומיים, תוך כדי שמירה על הצרכים והאינטרסים של הקהילה ובמקביל לפתח נכסים ויכולות שישמשו אותה. מדינות רבות מצאו את הפתרון למורכבות הזאת בהתארגנויות קואופרטיביות.

נוסף לזאת, המודל הקואופרטיבי הוכיח את עצמו ככלי משמעותי המסייע לאנשים להתאגד באופן חופשי על מנת לשרת את האינטרסים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים שלהם באמצעות הקמת מיזם עסקי בבעלותם המשותפת ובניהולם הדמוקרטי. אין זה מקרה שבכל המדינות המפותחות ישנה תנועה קואופרטיבית חזקה. גם בישראל ראוי לייצר אלטרנטיבות קואופרטיביות לדילמות כלכליות כמו חיזוק עסקים קטנים אל מול הריכוזיות במשק.
המרכז לפיתוח קואופרטיבי באג'יק מכון הנגב מקדם מזה כעשר שנים הקמה ופיתוח של קואופרטיבים בארץ ובעולם באמצעות ליווי, הכשרה והנגשת מודלים וידע מן העולם. בכל פעילותנו בליווי ופיתוח עסקים קואופרטיבים אנו מקפידים על שותפות עם מובילים קהילתיים, סיוע בפיתוח אמצעים לגיבוש וחיזוק מסגרות קהילתיות, ומיפוי היכולות והצרכים של הקהילה.

המרכז לפיתוח קואופרטיבי פועל לפיתוח הפעילות הקואופרטיבית בכמה נתיבים: מעורבות בקידום מיזמים קואופרטיביים בקהילה הבדואית בנגב, ובהם הקייטרינג בחורה, התארגנות מגדלי צאן באבו קרינאט וניסיון להקים קונדיטוריה קואופרטיבית ברהט; סיוע לפיתוח תחומים חדשים בקואופרציה בישראל – דוגמת התחום הפיננסי המתקיימת בקואופרטיב "שלנו", מיזמים העוסקים בשירותים חברתיים דוגמת פעוטון קואופרטיבי "פעוטבע" בבארשבע, וקידום מיזמים קואופרטיבים בבעלות העובדים; הובלת מיזם 'מוסדות העוגן' הממנף עוצמה כלכלית קיימת (באוניברסיטאות, בתי חולים, רשויות ומפעלים) לטובת חיזוק הכלכלה המקומית באמצעות עסקים קואופרטיביים. זאת כביטוי מרכזי לשותפותנו בתהליכי פיתוח כלכלה מקומית מקיימת בדרום; הנגשת ידע וכלים לציבור באמצעות הקמה והובלה של פורום פיתוח קואופרטיבים, קיום קורסים משותפים עם המכללה הכלכלית חברתית, הפצת ידע ברשתות חברתית, הקמת מערכת ידע מקוונת במסגרת האקו-וויקי ועוד; קידום מחקר יישומי ופעולה להשפעה ושינוי מדיניות בקרב בעלי תפקידים במשרדי הממשלה והמוסדות הציבוריים הרלוונטיים במטרה לקדם מדיניות תומכת המבינה את הכוח במודל הקואופרטיבי ליצירת תעסוקה וחיזוק עסקים קטנים.

ההיבט המרכזי בפעילותנו הוא ליווי וסיוע לקואופרטיבים ופיתוח רכיבים שיתופיים בין עסקים קיימים. במסגרת זו, אנו שמים דגש על שני היבטים בהקמת קואופרטיב: מחד, שלבי ההתארגנות של הקואופרטיב, משלב גיוס הגרעין המייסד, דרך פיתוח של הקהילה הקואופרטיבית לאורך זמן, ותהליכי מיסוד ויצירת מנגנונים לקבלת החלטות וניהול דמוקרטי. מאידך אנו מסייעים בגיבוש מודל עסקי המממש את הערך המוסף הקואופרטיבי, בניית תוכנית עסקית, ליווי מנהלים על-ידי יועצים מתמחים במודל העסקי הקואופרטיבי, בשלבי הקמת המיזם העסקי.

ניתן להתעדכן בעשייה גם בדף הפייסבוק של המרכז לפיתוח קואופרטיבי

נכתב לקראת כנס בניית עסקים שיתופיים וקואופרטיבים כמנוף לפיתוח כלכלי וחברתי הוגן במסגרת אירועי שנת הקואופרציה הבין-לאומית
מאת: ערן בוכלצב, המרכז לפיתוח קואופרטיבי, אג'יק- מכון הנגב.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט