מדריך ליצירת מטבע קהילתי
מסמך זה הוא תרגום של מדריך שכתבו ברנארד ליטאר וגוונדולין הלסמית'. ניתן למצוא במסמך המקורי הרחבות ודוגמאות רבות למטבעות קיימים. תורגם בהתנדבות על ידי ארנון שומר התנועה לשינוי מוניטרי, מערכת o-share

מטבע קהילתי מאפשר לקהילות מקומיות ואזוריות ליצור שפע ורווחה בכלכלה המקומית על ידי התאמה של צרכים לא ממומשים עם משאבים לא מנוצלים. המטבע מאפשר לשפע שנוצר באופן מקומי לזרום לכיוון עסקים מקומיים ותושבים במקום להגיע לחברות גדולות מחוץ לקהילה.

 הערה חשובה:
השימוש במילה מטבע יכול לבלבל. המונח מטבע משמעו סוג של כסף (כמו מטבע חוץ, באנגלית -currency)- התמורה הסמלית שניתנת תמורת מוצרים ושירותים שונים, ולא אמצעי התשלום הפיזי (למשל, המטבע העגול ממתכת שבו אנו משתמשים (coin). למעשה יש כאן מערכת אשראי שבאה להעצים כלכלות מקומיות. 
כמו כן, על אף שמדובר במטבע קהילתי, משום שהוא אמור לשרת קהילה, לעתים יהיה שימוש במונחים אחרים כגון: מטבע משלים, מטבע מקומי, מטבע חלופי. כל אחד מהם בעל משמעות מעט שונה אך המטרה דומה.  

המדריך הזה מציג את השלבים הראשוניים ביצירת וביסוס מטבע קהילתי שמעצים את הכלכלה המקומית. אחרי הצגת השלבים הבסיסיים מוצג בעמוד הבא הפירוט שלהם. 

השלבים הבסיסיים הם: 
  1. יצירת יעדים למטבע – לזהות מה הצרכים החשובים ביותר של הקהילה ולפי זה לקבוע את היעדים למטבע שרוצים ליצור. 
  2. לקבוע את מאפייני המטבע – לזהות את סוגי המטבע השונים הקיימים, ולהחליט על הסוג המתאים לקהילה הספציפית. 
  3. גיוס של הנהגה למטבע – כפרויקט שאמור להטמיע כלכלה חדשה בציבור, דרושה הנהגה שתעסוק באספקטים השונים של קבלת החלטות, גיוס המשתתפים, ניהול רישומים, בקרה וכדומה. 
  4. בחירת המנגנון המתאים – בהתאם ליעדי המטבע ומאפייניו יש לבחור בסוג ההנפקה, באמצעי שמאפשר למטבע לעבור (נייר, סלולרי וכד'), ודרך כיסוי עלויות שוטפות (תחזוק אתר, ראיית חשבון וכד'). 
  5. סגירת מערכת מעגלית: על מנת שהמטבע ישמש את הקהילה בצורה טובה, יש צורך לסגור מעגל, כדי שהכסף יזרום בחופשיות בין הגופים השונים (עסקים, צרכנים) ולא ייתקע.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט