הכנס הראשון של מועדון "נגב עסקים"
מועדון נגב עסקים מעלה לסדר היום האזורי את חשיבות פיתוח העסקים הקטנים על ידי תמיכת המועצות האזוריות, עידוד לרכש מקומי והשארת הכסף באזור.

"בכך שאדם קונה מהשני והשני מהשלישי, באותו שקל נוצר הרבה מאוד כסף באזור, דבר המייצר כוח כלכלי שמבוסס על יסודות קהילתיים. פעולות מסוג זה מפתחות סולידריות ותורמות לחוסן האזורי", טוענת ד"ר גילי ברוך משתי"ל. "על מנת לחולל פעילות כלכלית כזו יש להתמקד באוכלוסייה המקומית, להכיר במשאבים, במאפיינים הייחודיים של האזור ובכוחות המקומיים. דבר זה דורש שינוי ברמת הדימוי העצמי שיש לנגב. הכוח המניע נוצר על פי עקרון שתופי פעולה ושילוב זרועות: ברמת המועצות, ראשי הרשויות והיזמים הקטנים. הסיוע הכלכלי שקיים היום מיועד בעיקר ליזם הבודד, כמו הלוואות, ויש צורך בחשיבה חדשנית ופיתוח כלים לדוגמא: קידום ועידוד רכישה מיזמים מקומיים. לשם כך נדרשת תמיכה של הרשויות".כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט