סיכום מושב מדדים אזוריים לאיכות חיים
ההצלחה של מדיניות פיתוח נמדדה במשך שנים רבות באמצעות מדדים כלכליים בלבד. אולם, בשנים האחרונות גוברת ההכרה כי מדדים אלו משקפים רק חלק מן התמונה, ואינם מהווים אמצעי מספק לגיבוש מדיניות ועיצובה. לאור זאת, מדינות רבות, בהן גם ישראל, החלו בשנים האחרונות ליזום ולקדם תהליכים לפיתוח מדדים מורכבים יותר - מדדי איכות חיים. בישראל אישרה הממשלה בדצמבר 2012 החלטה לקדם את פיתוחם של מדדים ארציים לאיכות חיים. ההחלטה התקבלה בעידודם ודחיפתם של גורמים מקצועיים אזרחיים, אקדמיים וממשלתיים, שראו חשיבות בפיתוח גישה רב ממדית למדידת איכות חיים. 
הניסיון בעולם, ולא פחות מכך המציאות בישראל, מלמדים שהערכת איכות חיים ברמה הארצית היא מרכיב משלים למדידת איכות חיים ברמה האזורית/תת לאומית. שונות סביבתית, חברתית, פוליטית בין אזורים שונים, כמו גם תהליכים בהם גופי ממשל מקומי ואזורי הופכים להיות שחקן משמעותי בעיצוב מדיניות, מחייבים יצירה של תמונת מצב אזורית של איכות חיים. 

כדי להוות אמצעי אמיתי לקידום מדיניות ציבורית הוגנת ומקיימת, מדדים צריכים להיות תוצר של התדיינות ציבורית. ואכן מדינות רבות בעולם וגופים אזרחיים שיזמו פיתוח מדדי איכות חיים, העמידו את תהליכי ההתדיינות וההשתתפות הציבורית כמרכיב מרכזי ומהותי בתוכם.

מסמך הסיכום של המושב בנושא ”מדדים אזוריים לאיכות חיים“ מתעד צעד נחשוני בתהליך ארוך המתרחש בימים אלה. לראשונה בישראל, נידון הצורך בבניית מדדים לאיכות חיים ברמה האזורית, כמהלך משלים לעשייה המקודמת ברמה הארצית.

כדי לעמוד על המשמעות והחשיבות במהלך זה, כלל המושב הצגות של התהליך הממשלתי לעיצוב מדדים על ידי תמר פלד אמיר, של מסגרת רעיונית ודוגמאות מהעולם למדדים אזוריים לאיכות חיים על ידי דר‘ ענת עתי-סריג, ושל מעורבות ציבורית אזרחית בתהליכי עיצובם על ידי Tommaso Rondinella. סיכום זה כולל את עיקרי הצגות אלו. 

קדם למושב סקר שנערך לקראתו, שנועד לבחון עמדות מרכזיות ביחס למדדי איכות חיים אזוריים, פיתוח אזורי והצורך בהתדיינות ציבורית בתהליכי עיצוב מדדי איכות חיים. סיכום זה כולל פרק שנכתב על ידי ערן קליין, המציג את הממצאים העיקריים מהסקר ואת המסקנות העולות ממנו. בסופו של מסמך זה מופיע פרק דיון מסכם מיוחד שנכתב על ידי דר‘ אורלי רונן, מנחת המושב.

אנחנו מודים לכלל המשתתפות והמשתתפים במושב ולמי שתרם לכתיבתו של הסיכום המובא כאן.

אנחנו מקווים שיוכל לתרום להמשך הפיתוח של גישה אזורית, והתדיינות ציבורית אמיתית, ולהביא לתרומה לאיכות חיים בנגב ובכלל.

סיכום המושב בעברית
סיכום המושב באנגלית

אסף רז
תוכנית כלכלה מקומית מקיימת
כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט