קול קורא להגשת בקשה לקבלת מענק לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב

***מועד ההגשה הסתיים***

אנו מזמינים ארגונים להגיש בקשה לקבלת מענק חד פעמי למימון מיזם המקדם כלכלה מקומית מקיימת, עם פוטנציאל להשפעה מערכתית. המענק יינתן מטעם הקרן החדשה לישראל, במסגרת Project Wealth בתמיכת ה-ENPI-CBCMED.


קול קורא (מעודכן) ב-PDF

מי יכולים להגיש?
 • מובילי מיזם הפועל לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב
 • ארגוני מגזר שלישי (עמותה, חל"צ, אגודות שיתופיות).
 • רשויות מקומיות וגופים ציבוריים יכולים לגשת למיזמים הפועלים בשותפות עם ארגוני מגזר שלישי.
 • עדיפות תינתן למיזמים הפועלים בשיתוף פעולה בכלל וחוצה מגזרים בפרט (מגזר שלישי-ציבורי-עסקי).
 • עדיפות תינתן למיזם שעוסק באחד מהתחומים המוגדרים מטה, פועל ברמה אזורית או כלל יישובית ומכוון לשינוי מערכתי.

תחומי פעילות:

 • תעשייה יצירתית
 • תיירות מקומית
 • כלים פיננסיים אלטרנטיביים
 • מזון מקומי מקיים
 • אנרגיות מתחדשות
 • מחזור
 • חקלאות מקומית

פרטי המענק ודרישות נוספות:

 • סכום המענק הינו 10,000€ חד פעמי, לתקופת פעילות של שנה אחת (יוני 2014- יוני 2015).
 • המענק יועבר בשתי תחנות: הראשונה, לאחר הגשת תוכנית עבודה לשנת הפעילות; השנייה, לאחר אישור הדו"ח המסכם.
 • הזכייה במענק כולל גם חבילת ייעוץ משתיל בהתאם לצרכי המיזם לשנת הפעילות.
 • לצורך קבלת המענק יש להגיש תוכנית עבודה מפורטת, דו"ח חצי שנתי ודו"ח מסכם.
 • יובהר, כי תהליך העבודה ותוצרי הפעילות יתועדו ויפורסמו לציבור הרחב.

כיצד להגיש?
ארגונים המעוניינים לפנות בבקשה למענק יכתבו הצעה של 2-3 עמודים בעברית, שתכלול את המרכיבים הבאים:
 • פרטי הארגון/ים המגיש/ים ואנשי הקשר הרלוונטיים.
 • הבעיה איתה מבקש המיזם להתמודד/תמונת העתיד אותה מבקש המהלך המוצע ליצור.
 • מטרות המיזם עבורו מבוקש המימון
 • קהל היעד (מי משתתף בפעילות המיזם, על איזה אוכלוסיה עתיד המיזם להשפיע)
 • תיאור המיזם המוצע: 
  *מיזם פעיל - יש להתייחס לפעילות הקיימת והמתוכננת ולמסגרת הפעילות הארגונית המתוכננת
  *מיזם הנמצא בשלבי תכנון - יש לפרט שלבי ההקמה ולוחות זמנים עד יוני 2015.
 • תכנון תקציבי למיזם:
  *מקורות הכנסה - שותפים ומממנים נוספים (אם יש)
  *תכנון הוצאות ראשוני – תיאור השימושים המתוכננים בכספי המענק
 • כיצד יקדם המיזם המוצע כלכלה מקומית מקיימת בנגב?

מידע נוסף על כלכלה מקומית מקימת - באתר.

את הבקשה למענק יש לשלוח עד יום ראשון, 1 ביוני 2014, במייל ל- shatil.wealth@gmail.com
לפרטים נוספים: שירלי קרוואני – 073-2445464

שאלות ותשובות

האם המענק מיועד רק למיזמים הפועלים בנגב? 
כן, המענק הוא חלק מהתוכנית לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת בנגב והוא מיועד למיזמים הפועלים במרחב הנגב בלבד. 

איזה מיזמים מתאימים להגשת הבקשה למענק?
עדיפות תינתן למיזמים אשר מכוונים לשינוי מערכתי, כלומר שינוי עומק ורוחב ברמה אזורית או יישובית גדולה (לעומת שכונה/ מושב או פרויקט המיועד לקהילה ספציפית). 
עדיפות תינתן למיזמים הפועלים בשיתוף פעולה בכלל וחוצי מגזרים בפרט, למשל שותפות עם רשויות מקומיות, עסקים וארגונים נוספים. 
וכמובן, המיזמים צריכים לתרום באופן ברור לפיתוחה של הכלכלה המקומית בנגב. 

האם התארגנויות בהתהוות יכולות להגיש בקשה למענק? 
קבלת המענק כרוכה בהליך של העברת כספים מהקרן החדשה לישראל. 
כדי שנוכל לעשות זאת, חייבת להיות עמותה רשומה ומאושרת עם כל המסמכים הרלוונטיים שמגישה את הבקשה, גם אם בשם שותפות. 
אין באפשרות הקרן החדשה לישראל להעביר כספים לאנשים פרטיים, עסקים או רשויות ציבוריות.
התאגיד המשפטי צריך להיות מוסד ללא כוונות רווח ויכול להיות: עמותה, קואופרטיב או חל"צ.  

האם עמותה אחת יכולה להגיש מספר בקשות? 
אין מניעה להגיש יותר מבקשה אחת. עם זאת, ראוי להדגיש שוב, כי המענק יבחן גם על פי גודל ההשפעה שהוא מייצר.
על כן, המלצתנו היא להגיש בקשה אחת לקבלת מענק למיזם רחב, ולא מספר בקשות על מיזמים נקודתיים.

כמה כסף ניתן לבקש?
המענק הוא על סך 10,000 יורו.
אינכם צריכים לבקש סכום מסוים.
חשוב לשים לב, בהנחה וסכום זה אינו מממן את כל פעילות המיזם, יש לציין בבקשה את האופנים בהם אתם מתכננים לתקצב את המיזם בנוסף למענק, במידה ותזכו בו.  

כמה מיזמים יקבלו מענק? 
המענק יינתן למיזם אחד שייבחר.

מי בוחר את המיזם?
וועדה ציבורית שתבחן את המיזמים לפי קריטריונים שהוגדרו מראש ואושרו על ידי ה ENPI CBCMED התומכים בתוכנית. 
בראש הוועדה הציבורית יושבת נציגה של הקרן החדשה לישראל.
צוות תוכנית כמ"מ בשתיל אינו מעורב בדיונים ובהחלטת הוועדה הציבורית.  

מתי צפוי לקבל תשובה? 
תשובות צפויות במחצית הראשונה של חודש יולי, עם זאת יכולים להיות עיכובים שאינם תלויים בנו.

מהו הפרויקט לקידום כלכלה מקומית מקיימת בנגב? 
אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס לאתר (kamam.org.il) ולקרוא.


כלכלה מקומית מקיימת
הרשמה לעדכונים
תחומי פעולה נוספים
מאמרים אחרונים
השותפים שלנו
שתיל - הקרן החדשה לישראל, דרך חברון 60/107 באר שבע | טלפון: 0732-445422 | דוא"ל: Galib@shatil.nif.org.il
כל הזכויות שמורות | מופעל על ידי מגוון אפקט